Salut pública

Imatge portada
Image
Salut pública

La salut pública es defineix com el conjunt d’actuacions per a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. La salut pública també s’ha d’entendre com la salut de la població, i depèn, en gran part, de factors estructurals i ambientals, com ara l’educació o la seguretat, però també de factors lligats als estils de vida, com el consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació.

El Pla local de Salut és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut que es desenvolupen a nivell de govern local i és l’instrument que ordena el procés de millora de l’entorn per fer del municipi un context més saludable.

Aquí també trobareu els serveis sociosanitaris d'Olesa de Montserrat amb una explicació del funcionament del CAP, els hospitals de referència a la nostra zona així com la manera d'actuar en cas d'urgències mèdiques.

 

Pla Local de Salut 2019-2023 i les seves Avaluacions: el trobareu a la Seu Electrònica - Govern Obert i Transparència