Civisme i convivència

Imatge portada
Image
Civisme i convivència

El civisme és el conjunt d'actituds i comportaments indispensables per garantir una bona convivència als espais públics i que compartim com a membre d'una comunitat. Un dels objectius de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat és el foment de la convivència cívica de la ciutadania i els valors com la tolerància i el respecte al pluralisme.

Promoure el valor del civisme, entès com a conducta correcta i respectuosa, o també com a cultura pública de convivència per la qual es regeix una societat no és tasca fàcil però si obligatòria per intentar conviure de forma més cívica possible. A Olesa de Montserrat aquesta tasca es materialitza a través de projectes educatius, socials, campanyes informatives i normativa específica.

Des del punt de vista normatiu, Olesa de Montserrat disposa d'una Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana que regula els drets i deures dels olesans i les olesanes.

Fitxa tècnica

Seu electrònica