Polítiques Migratòries, Antiracisme i Cooperació

Imatge portada
Image
Olesa és antiracista

El Departament de Polítiques Migratòries, Antiracisme i Cooperació és el referent al municipi en matèria de migracions, interculturalitat i diversitat cultural.

Des d’aquí es coordinen els serveis del SAFI (Servei d’Acollida i Foment de la Integració) i d’Assessorament Jurídic en matèria d’estrangeria. El programa s’ocupa de realitzar un acompanyament integral de les persones que arriben al municipi, resolent dubtes, oferint cursos de llengua i cultura i guiant en tot el procés d’inclusió social a Olesa.

Així mateix, es treballa des de la perspectiva intercultural per afavorir la igualtat de drets de les persones migrades, culturalment diverses i racialitzades; prevenir actituds discriminatòries i afavorir el reconeixement de la diversitat cultural i el diàleg intercultural.

A banda d’activitats i cursos especialment dirigits a persones migrades al municipi, s’ofereixen activitats obertes al conjunt de la ciutadania, per tal que aquesta conegui i s’acosti a la realitat de la diversitat cultural.

D’altra banda, de forma complementària i entenent que els moviments migratoris i la diversitat cultural present a la nostra societat no es poden desvincular de les relacions Nord-Sud, el Departament de Cooperació vol esdevenir una eina de transformació positiva de les relacions internacionals amb el compromís de la ciutadania d’Olesa. Aquest programa té com a finalitat impulsar les polítiques de solidaritat i cooperació donant suport a les activitats i els recursos que promoguin valors basats en la solidaritat, la igualtat, la justícia, l'eradicació de la pobresa, la interculturalitat, el respecte i promoció dels drets humans, així com la cohesió i inclusió social i la sostenibilitat.

Horari d'atenció:

Del 3 de juliol al 15 de setembre (inclosos), de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.30 h.