06/09/23

Subvenció TU+1

El Dept. d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha convocat les subvencions del programa "TU+1". L'objectiu és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec, perquè contractin persones de manera indefinida.

L'ajut consisteix en subvencionar aquests contractes de forma que es fomenta la contractació indefinida, es crea ocupació i s'afavoreix el creixement dels negocis de persones autònomes.

Beneficiaris

  • Persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
  • Persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores al seu càrrec sempre i quan, el nou contracte indefinit, no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

Pressupost

L'import màxim que es destina als programes subvencionables és de 15.000.000,00 euros.

Quantia

L'import del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria s'estableix sobre la base d'un informe tècnic motivat on es pren com a referència per determinar la quantia del mòdul el salari mínim interprofessional (SMI).

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 18.325,92 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

Termini

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del 5 de setembre de 2023 i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 28 de setembre de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Documents relacionats