07/05/24

S'obre el procés de sol·licitud de beques pels casals d'estiu 2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 6 al 22 de maig de 2024. Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a les bases, s’hauran de presentar per instància. 

Cal tenir en compte que una de les documentacions requerides és la còpia de la inscripció a la activitat d’estiu amb les dates de participació.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Trobareu les bases i la sol·licitud adjunts en aquesta pàgina.

Documents relacionats