Infància, adolescència i famílies

Tot i que les formes de vida familiar són molt diverses i depenen de factors socials, culturals, afectius o econòmics, la família és l'element natural de la nostra societat que protegeix els infants i adolescents que en formen part.

A partir d'un treball de coordinació amb els centres i agents educatius, Serveis Socials d'Atenció Primària desenvolupa programes d'atenció i suport, i ofereix determinats serveis a situacions personals o familiars de risc.

Prestacions i recursos

El Departament de Serveis Socials disposa d'un equip d'educadors socials que ofereixen suport professional. En coordinació amb els serveis socioeducatius de la zona i la col·laboració de les famílies, informen, orienten i fan els tràmits i derivacions adients per tal de millorar la situació socioeducativa i relacional dels infants, adolescents i llurs famílies.

Consulteu els següents enllaços:

Títol de família nombrosa

Títol de famílies monoparental

Prestacions per a famílies amb infants

Vacances en família

Guia de prestacions i serveis a les famílies

Centre obert

Servei diürn que duu a terme una tasca preventiva, fora de l'horari escolar; que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l'adquisició d'aprenentatges bàsics i d'esbarjo.

Hi ha dos projectes diferenciats per franges d'edat: El Setrill (3-12 anys) i Barri Jove (12-16 anys). Es treballa a partir de diferents programes educatius: reforç escolar, tutories, ludoteca, jocs i esports, animació a la lectura, coneixements del medi, suport a les famílies, etc. 

Per accedir-hi cal estar empadronat al municipi i sol·licitar una entrevista amb l’educador o educadora dels Serveis Socials d'Atenció Primària.

Cabalbaix

Image
Cabalbaix

El Cabalbaix, Pla supramunicipal sobre drogues i comportaments de risc, és una iniciativa dels municipis d'Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires que pretén donar una resposta estructurada al fenomen de les drogodependències als municipis i treballa des de la prevenció, l'atenció, la reinserció i la investigació en consum de drogues.

El pla ofereix accions preventives sobre drogues i socioaddiccions en diferents àmbits com tallers sobre drogues en centres educatius, sessions informatives a famílies, intervencions en oci nocturn, cicles informatius a ràdios municipals, formació a professionals i altres. També s'ofereix atenció personalitzada a tota la població a través del Servei d'Assessorament.