16/06/23

Olesa presenta el Pla local de prevenció de residus per als propers set anys

El nou model ofereix un seguit d’accions estratègiques que fomenten la reducció dels residus generats al municipi i permetran estalviar 868.000 euros.

Image
Pla Local de Prevenció de Residus 2023-2030

L’Ajuntament d’Olesa, a través del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha elaborat el Pla local de prevenció de residus 2023-2030 amb l’objectiu d’evitar la generació quantitativa de residus al municipi, disminuir la seva perillositat i fomentar el compromís de tots els agents implicats en aquest àmbit.

Iván Carreira, regidor en funcions del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Olesa, ha manifestat que la prevenció de residus afecta el conjunt de la societat, “des de l’àmbit domèstic fins al professional”.

El millor residu és aquell que no es genera. En línia amb les directives europees i supramunicipals, que situen la prevenció com la primera prioritat de la gestió dels residus, el Pla estableix que el 2030 caldrà reduir el pes dels residus produïts al municipi en un 15% respecte al 2010.

Per assolir aquests objectius, el Pla local de prevenció de residus 2023-2030 defineix 15 accions a desenvolupar, classificades en quatre grans línies estratègiques:

  • Foment del compostatge i la reducció del malbaratament: incentivar l’autocompostatge; posar en marxa una prova pilot de compostatge comunitari, i disminuir el malbaratament alimentari en establiments, centres educatius i altres grans generadors.
  • Reducció del consum d’envasos d’un sol ús: fomentar el consum d’aigua d’aixeta així com de la compra i la venda de productes amb menys envasos.
  • Foment de la reutilització: potenciar la reutilització i la reparació, i l’ús de bolquers i utensilis d’higiene íntima femenina reutilitzable.
  • Increment de la recollida selectiva i foment de la prevenció: implantar un nou model de recollida de residus domiciliaris i comercials amb identificació d’usuari; modificar la taxa de residus amb una fiscalitat justa; compra pública ambientalment correcta; ambientalitzar les festes i els esdeveniments públics;  servei d'assessorament ambiental gratuït a les llars i participació en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Les accions previstes al pla suposen una inversió de 576.000 € i un estalvi de 868.000 €.

Situació actual de la generació i gestió de residus al municipi

L’estudi del Pla local de prevenció de residus ha fet una diagnosi de la situació de partida del municipi respecte a la generació i gestió dels fluxos de residus, les experiències prèvies del municipi en aquest àmbit i una estimació de quina podria ser la seva evolució quantitativa durant els anys d’aplicació del pla segons el creixement previst de població. 

Segons les dades recollides, la “bossa tipus” al municipi -la bossa ideal- hauria d’estar composta d’un 30% de matèria orgànica; un 9,9% d’envasos lleugers domèstics; un 10% de paper i cartó; un 7,4% de vidre; un 7,4% de restes de jardineria i poda, i un 4,2% de voluminosos, entre d’altres. 

Per a Carreira, aquestes xifres encara disten molt de la situació real a Olesa, amb un 53,4% de residus de resta; un 10,8% de matèria orgànica; un 10,2% de paper i cartró; un 7% de voluminosos; un 4,7% de vidre i un 4,6% d’envasos lleugers.