Servei d'atenció integral (SAI) LGTBIQ+

Què és? 

És un servei gratuït i confidencial adreçat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Què ofereix? 

 • Assessorament i acompanyament a persones LGTBI+, familiars i entorn.
 • Assessorament i informació a professionals per a entendre la diversitat afectivosexual i de gènere i/o abordar la discriminació per motius d’orientació afectiva o sexual, identitat o expressió de gènere.
 • Suport i acompanyament per a presentar incidències i denúncies relacionades amb la discriminació per motius d’orientació afectivosexual, identitat i expressió de gènere.
 • Gestió i tramitació del canvi de nom en la targeta sanitària.
 • Suport tècnic i logístic a entitats, grups o col·lectius LGTBI+ d’Olesa i facilitació d’espais de trobada.
 • Informació i divulgació de material per a la sensibilització i contra la LGTBI+fòbia.

Denuncia si ets víctima o testimoni: 

 • D’insults
 • Menyspreu
 • Agressions
 • Assetjament
 • Qualsevol altra discriminació per ser lesbiana, gai, trans*, bisexual o intersexual.

I et passi a on et passi:

 • A la via pública
 • A l’escola
 • A la feina
 • Als espais d’oci
 • Als centres sanitaris
 • A les xarxes socials
 • Als mitjans de comunicació
 • Als mitjans de transport, etc.