Organigrama funcional de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat s'organitza en 4 àrees des d'on es gestionen els diferents departaments. Cadascuna de les àrees té un cap que treballa conjuntament amb els caps de cada departament. La gerència s'encarrega de la supervisió de la tasca que fan totes les àrees organitzatives del consistori.  Aquest és l'organigrama funcional de l'Ajuntament d'Olesa: 

  • Àrea de Serveis Centrals i Organització: Secretaria General, Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Mitjans de Comunicació, Recursos Humans i Administració Electrònica i Transparència.
  • Àrea de d'Hisenda: Intervenció, Economia, Tresoreria i Promoció Econòmica.
  • Àrea de Territori i Sostenibilitat:  Planejament i Urbanisme (Gestió i Planejament Urbanístic, Llicències, Activitats i Protecció de la Legalitat, Habitatge i Aigua i Energia) i Manteniment de la Ciutat (Gestió d'Equipaments, Gestió de l'Espai Públic i Medi Ambient).
  • Àrea de Serveis Personals:  Cultura i Lleure (Cultura i Festes, Joventut, Esports i Participació Ciutadana), Servei d'Acció Comunitària i Benestar (Salut Pública, Polítiques de Gènere i LGTBIQ+, Diversitat i Cooperació, Benestar Social i Ensenyament i Infància), Seguretat Ciutadana (Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil) i OAC.