07/11/23

Afectacions al c. Mallorca

El dilluns 13 de novembre, a partir de les 7 h fins a final d'obra aquell matí mateix, es restringirà l'aparcament del carrer Mallorca que va del número 14 a la cantonada de la Casa de Cultura. Aquesta restricció és necessària per poder dur a terme diferents reparacions a l’asfalt en aquest tram de carrer i poder garantir la circulació de vehicles. 

Des del Departament de Mobilitat se senyalitzarà prèviament els estacionament afectats.

Afectacions a la mobilitat el 13 de novembre del 2023 al carrer Mallorca