14/04/23

S'obre el termini per a sol·licitar la instal·lació de taules i cadires a la via pública

Els propietaris d’establiments d'hostaleria i/o restauració poden presentar les sol·licituds per a la col·locació de mobiliari a la via pública fins al 15 de maig per al període de juny a setembre.

Image
Ocupació de via pública per a taules i cadires

Aquest dissabte 15 d'abril comença el període de presentació de sol·licituds d’ocupació de via pública per a taules i cadires en establiments de restauració (restaurant, bar, cafeteria, granja, gelateria o similar). El termini comprèn des del 15 d'abril fins el 15 de maig per sol·licitar unitats de taula amb quatre cadires per a la Temporada 3 (de l’1 de juny a l'11 de setembre de 2023).

Per fer la sol·licitud, caldrà presentar la instància juntament a l’annex corresponent indicant el nombre de taules que es demanen. La documentació es complementarà amb una còpia de la pòlissa de responsabilitat civil on figuri expressament que l'import assegurat és de, com a mínim, 300.000 € i que inclou explícitament la terrassa, així com l’últim rebut vigent. En cas de tenir concedida la llicència anual d’ocupació, no serà necessari aportar la pòlissa, però sí el rebut.

En cas de voler instal·lar altres elements com carpes o tendals, s’haurà d’especificar a la sol·licitud indicant mides, colors, materials...

Quant als propietaris dels establiments que vulguin demanar per primera vegada ocupació de via pública o bé estiguin interessats en redefinir la disposició actual, hauran de presentar una proposta mitjançant un plànol o croquis a escala 1:200, on es reflecteixi l’espai concret on es volen col·locar les taules i cadires. En aquests casos, els Serveis Tècnics municipals agilitzaran el màxim possible les autoritzacions, sempre en funció de les possibilitats de cada zona.

A partir del dia 16 de maig es valoraran les sol·licituds rebudes i abans del 31 de maig s’acordarà la ocupació per a cada establiment i es notificarà a cada sol·licitant la resolució. Recordeu que la concessió estarà supeditada a la decisió per part de serveis tècnics al repartir l’espai disponible ( limitat ) entre tots els sol·licitants.

La tramitació es pot fer es pot fer a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) sol·licitant cita prèvia o bé telemàticament a través de l’apartat de Tràmits de la Seu Electrònica del web municipal.

És imprescindible generar l’autoliquidació de la taxa en el moment de presentar la sol·licitud. En cas de voler fraccionar el pagament de la taxa, s’ha de demanar directament a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.