26/04/24

Resum del Ple ordinari del mes d'abril

L'aprovació del Pla local de seguretat viària va ser un dels acords destacats de la sessió plenària, durant la qual també es va tractar el cessament del rgidor Jordi Martínez.

Image
Ple municipal del 25 d'abril de 2024

Ple municipal del 25 d'abril de 2024

El Ple municipal ordinari del mes d’abril va aprovar aquest dijous el Pla local de seguretat ciaria 2024-2027, que té com a grans objectius reduir la sinistralitat i preservar la seguretat a les vies públiques d’Olesa de Montserrat. El Pla s’ha redactat en el marc d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa i el Servei Català de Trànsit, que inclou l’avaluació del Pla fins ara vigent. 

D’altra banda, de les tres mocions que hi havia en l’ordre del dia, només es va arribar a votar una. Olesa Oberta va retirar de l’ordre del dia una proposta referent a la contractació pública i es va deixar damunt la taula una moció del PP en relació a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires. La proposta de Ciutadans per reforçar la seguretat ciutadana amb millores en la il·luminació va ser rebutjada, ja que només hi van votar a favor Ciutadans i PP. 

El Ple ordinari del mes d’abril a l’Ajuntament d’Olesa també va incloure, aquest dijous, força punts relacionat amb el cessament, el passat 5 d’abril, del regidor Jordi Martínez, ja que es van aprovar les modificacions de les composició de les comissions informatives, la Junta de portaveus, la representació en òrgans col·legiats i el règim de dedicació dels membres de la corporació. Al torn de precs i preguntes, Jordi Martínez va llegir un comunicat de defensa pel seu cessament i va demanar la creació de dues comissions, una informativa i una d’investigació, sobre l’assumpte.

Aprovació del Pla local de seguretat viària 2024-2027

Els Plans locals de seguretat viària s’impulsen a Catalunya com a eina de suport als ens locals per part del Servei Català de Trànsit per reduir accidentalitat en l'àmbit urbà i preservar la seguretat a la via pública. Els objectius inclouen proporcionar criteris de seguretat viària homogenis al llarg de tot el recorregut de les persones conductores i vianants; protegir aquelles més vulnerables; planificar i coordinar campanyes preventives de control, i educar, conscienciar i corresponsabilitzar els diferents agents socials i polítics de la importància de la prevenció viària.

Segons va detallar durant el Ple d’aquest dijous l’alcalde d’Olesa i regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Jordi Parent, el Pla fa també una diagnosi de la situació de la seguretat viària al municipi, fa una proposta dels nous objectius de cara al 2024-2017 i defineix les mesures concretes que s’han de prendre per fer millores en seguretat viària. Per tant, el Pla seguirà un procés de seguiment l’any 2026 i se’n farà una avaluació el 2029. 

Jordi Parent va detallar que el Pla fa una gràfica sobre l'avaluació de l'accidentalitat i de lesions a Olesa, així com de la lesivitat d'aquests accidents, alhora que fa una comparativa de sinistralitat amb municipis similars a Olesa i en general a Catalunya. De fet, fa una gràfica de la sinistralitat per tipologia d'accident, factors de risc o tipologia de vehicle.

El Pla també marca quins punts de concentració d'accidents té Olesa i apunta quines accions s'han de fer per posar-hi fi, així com quines han estat finalitzades. També ens parla dels condicionants de la seguretat viària, com la senyalització, la velocitat, l'accessibilitat, la visibilitat o la xarxa pedalable.

Segons l’alcalde, “tot i que tenim pocs recursos, els resultats són molt positius. Per exemple, tenim molt bons resultats en educació viària, ja que som referents en molts municipis i ens venen a copiar el Pla d'educació viària que fem a les escoles. També som referents en molts municipis en noves tecnologies aplicades a la seguretat viària i a la seguretat ciutadana”.

Audio file

Pel que fa a l'estratègia de seguretat viària per al període 2024-2027 el Pla té un gran objectiu, que és reduir en un 30% els accidents amb víctimes en zona urbana. En aquest cas, va dir l’alcalde, es vol passar de les 30 víctimes de l’any 2022 (cap d’elles mortal) a 21 el 2027. I a mig i llarg termini, la fita és passar a zero el 2050. 

Audio file

Quant a la localització dels accidents del període 2019-2022, el Pla marca es punts on cal actual d’una manera més urgent: la Rambla Catalunya, entre l’avinguda de Francesc Macià i el carrer Barcelona; la intersecció entre el carrer de Jacint Verdaguer i el carrer del Metge Carrera; la intersecció entre l’avinguda de Francesc Macià i el carrer des Ferrocarrils Catalans; la cruïlla entre els carrers de Lluís Puigjaner i Mallorca; la que hi ha entre el carrer dels Arbres i el carrer d’Anselm Clavé, la que hi ha entre Anselm Clavé i el carrer de la Riera, i la intersecció entre el carrers del Metge Carrera i de Sant Josep Obrer. Ara bé, va remarcar l’alcalde, algunes actuacions de millora ja s’han tirat endavant, com ara a la cruïlla entre els carrers del Metge Carrera i el de Sant Josep Obrer, arran la creació del carril de la xarxa pedalable.

El Pla també estableix un seguit de mesures estratègiques, dividides en quatre tipologies: mesures físiques, de gestió, campanyes de control preventiu i una educació per a la mobilitat segura i de conscienciació.

Pel que fa a les mesures físiques, alguns accions plantejades són establir una jerarquia a la xarxa viària; adequar la configuració de les vies amb criteris de seguretat viària; moderar la velocitat en zona urbana amb mesures físiques de reducció de la velocitat; adequar la senyalització viària a la normativa vigent i millorar-la progressivament en l'entorn urbà. També marca aplicar mesures per la seguretat de la xarxa per a vianants, la xarxa pedalable i per l'entorn sensible.

Quant a les mesures de gestió, el Pla proposa mantenir una base de dades d'accidents completa, informatitzada i que es traspassi a la base CIDAT de Trànsit. Pel que fa a les campanyes de control preventiu, es recull la necessitat de realitzar controls preventius periòdics en zona urbana; incidir en el control de les infraccions en moviment i millorar el grau de recaptació de les sancions imposades.

Finalment, d’accions per a l'educació per la mobilitat segura i la conscienciació es proposa realitzar activitats d'educació per la mobilitat segura del municipi i mantenir la formació contínua de la Policia Local en seguretat viària. Totes aquestes mesures, i d’altres, el Pla les temporalitza al llarg del seu període d’aplicació. 

No tots els grups es van mostrar d’acord amb el nou Pla local de seguretat viària.

José Maria Paniello, de Ciutadans, va admetre que no s’havia pogut llegir senceres les més de 170 pàgines del Pla i per tant, tot i pensar quedeu incloure mesures interessants, també va dir que darrerament s’estan fent massa modificacions viàries a dins el municipi i que això “fa que la ciutadania es torni boja amb els canvis i es genera inseguretat”. 

Audio file

Sobre això, l’alcalde, Jordi Parent, va respondre que l'equip de govern fa les modificacions que creu oportunes, però “no perquè l'equip de govern vulgui, sinó perquè hi ha uns tècnics que fan uns estudis on especifiquen que el més segur per a la ciutadania, sobretot per aquells més febles que són els que van a peu, i després els que van amb bicicleta o patinet, és fer aquell canvi”. 

Samuel Rodríguez, d’Olesa Oberta-En ComúPodem, va criticar, d’entrada, que el Pla no inclogués un estudi de mobilitat que justifiqués algunes de les conclusions del Pla, com ara la comparativa d’accidents amb els municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants. 

Audio file

En aquest sentit, va afirmar Rodríguez, Olesa “dobla en accidents greus la mitjana dels municipis de les nostres dimensions, quant la mobilitat és més reduïda, ja que Olesa no és una ciutat de pas”. 

Rodríguez també va posar en dubte l’avaluació que el Pla fa sobre el carril bici i la defensa del municipi com “la ciutat dels 10 minuts” (que fa referència a que tothom pot aparcar a deu minuts a peu de casa) ja que, a parer seu, “a Olesa, si aparques a deu minuts de casa teva, significa que has aparcat on has pogut”. Finalment, el regidor va criticar la baixa ràtio d’agents a la Policia Local i el volum de recaptació per multes que recull el Pla.

A tota aquesta argumentació va respondre l’alcalde. D’entrada va assegurar que l’Ajuntament ja té previst actualitzar l’estudi de mobilitat que reclamava el regidor d’Olesa Oberta. Ara bé, va precisar Parent, “el fet que no hi hagi un estudi de mobilitat no vol dir que no sapiguem com es comporta la mobilitat al nostre municipi, perquè tenim tècnics propis que sí que entenen com va, des del Departament de Mobilitat i el Departament de Seguretat Ciutadana”. 

Pel que fa als accidents greus, l’alcalde va indicar que, gràcies a que es tenen localitzats els punts on passen aquests accidents, el nou Pla podrà treballar per reduir aquesta xifra. Quant a la queixa dels aparcaments, Jordi Parent va insistir que “una de les coses més importants de la mobilitat d’avui en dia, i fins i tot de l'urbanisme, és la pacificació dels centres, dels municipis, i per tant, l’Olesa dels 10 minuts té el mateix sentit que la Barcelona dels 10 minuts, perquè, que jo sàpiga, no cansa més caminar 10 minuts a Olesa que fer-ho a Barcelona”. 

Finalment, Parent va assegurar que amb noves cobertures que hi haurà a la Policia Local, la ràtio d’agents pujarà i, quant a les multes, també va afirmar que Olesa està per sota de la mitjana del Baix Llobregat.

Des del PP, la regidora Jessica Fernández va coincidir amb el regidor de Ciutadans a admetre que no s’havia llegit tot el Pla i per això va qüestionar si es mantindran els darrers canvis introduïts en la circulació del carrer Colon arran la implantació del carril per a vehicles de mobilitat personal, ja que, va afirmar, els accidents en aquest carrer s’han incrementat molt.

Audio file

L’alcalde, però, va negar l’alta sinistralitat al carrer Colon que afirmava la regidora popular. Segons Jordi Parent, “no ha pujat la mitja respecte a quan no hi havia carrer el bici. Per tant, deu fer vostè vida al carrer Colon o deu viure allà i deu tenir la sort de veure els accidents un cop passen”.

Fernando Vicente, del PSC, va valorar positivament l’anàlisi de dades que fa el nou Pla local de seguretat viària, una anàlisi que posa en evidència la reducció dels accidents amb víctimes entre el 2009 i el 2022 i que, per tant, “va funcionar bé el primer Pla”. Ara bé, va apuntar, “la ràtio de persones ferits més greus per cada mil habitants és molt més superior a Olesa en comparació amb municipis entre 20.000 i 50.000 habitants”. Vicente va apostar perquè es faci un treball transversal entre regidories pel que fa a les accions de prevenció, “no només la prevenció amb el tema d'accidents, sinó també perquè una de les dades que hi ha és el problema de la conducció sota l'efecte d’estupefaents. Les dades són una mica alarmants i penso que des de la Regidoria de Sanitat i de Joventut s'hauria de treballar”. 

Audio file

Finalment, Fernando Vicente va preguntar si l’equip de govern pensava aplicar “l’obligatorietat de l’ús del carril bici”.

De la intervenció de Fernando Vicente l’alcalde va agafar el repte de treballar en la prevenció del consum d’estupefaents i va indicar que, de moment, l’equip de govern no s’ha plantejat l’obligatorietat del carril bici. 

Ja al torn de portaveus, els tres grups que integren l’equip de govern van defensar el Pla. 

Ferran Cerdeira, de Junts per Olesa, va defensar que “darrere de tots els plans que es fan des de l'Ajuntament hi ha hores de feina dels tècnics, hores i hores de feina, indicadors, avaluadors... Després el Pla passa un altre període d’avaluació, es rectifica el que s'ha de rectificar, i qui fa la feina són persones formades amb tots i cadascun dels camps, en aquest cas en el camp de la mobilitat”. Per tant, va dir el regidor, “és evident que el govern lidera les polítiques que fa un Ajuntament, però també és evident que qui les posa a la pràctica són les persones que han estudiat” aquella temàtica concreta. 

Audio file

 Raül Asensio, d’ERC, va defensar també els coneixements tècnics del personal de l’Ajuntament d’Olesa pel que fa a la localització dels punts amb més sinistralitat al municipi, punts que, va recordar, ja estan geolocalitzats al Geoportal d’Olesa.  

Audio file

Finalment, des del Bloc Olesà, el seu portaveu, Marc Serradó, va assegurar que aquest és un Pla que “fa una bona diagnosi” i al qual no li fa falta un Pla de mobilitat actualitzat, malgrat estar d’cord que s’ha de renovar. Pel que fa a la disminució del nombre de víctimes en accidents, Marc Serradó va recordar que “també té a veure amb quina ciutat tenim i amb quines apostes s'han fet”. El regidor va posar com a exemple iniciatives que l’Ajuntament ha tirat endavant com ara fer carrers d’un sol sentit; eixamplar voreres; donar seguretat a la bicicleta; posar stops o barreres en carrils que evitar que els cotxes s'accelerin, o crear l’illa de vianants: “en definitiva, quan fem apostes a la ciutat que fan que els cotxes vagin més lents i la ciutadania se senti més còmoda i més segura, parlem de reduir víctimes i parlem de sensació de seguretat”. 

El regidor del Bloc-CUP també va preguntar al d’Olesa Oberta “com és compatible això amb que tothom aparqui un minut de casa? Perquè aquesta és la gran pregunta que intentem resoldre entre tots. Com fem una ciutat segura i amable i a la vegada com aparquem davant de casa? I en això està aquest govern, i en això porta aquest govern durant molts anys, treballant per això, perquè tothom pugui aparcar tan a prop com sigui possible i que el municipi sigui més fàcil de recórrer per tothom qui es mou, perquè la gent es mou de maneres molt diferents”.

Audio file

El Pla es va aprovar amb els vots favorables del Bloc Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa i el regidor no adscrit Jordi Martínez. PP i Olesa Oberta hi va votar en contra i PSC i Ciutadans s’hi van abstenir.

Moció de Ciutadans per reforçar la seguretat ciutadana amb millores en la il·luminació de la ciutat

De les tres mocions que estaven en l’ordre del dia del Ple ordinari d’abril només es va arribar a debatre i votar una de presentada per Ciutadans que reclamava millores en l’enllumenat públic per reforçar la seguretat ciutadana a Olesa. 

La moció destaca que Olesa pot aprofitar les innovacions tecnològiques en matèria d’enllumenat “per millorar la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes”, ja que “estudis recents demostren com una il·luminació pública adequada i eficient pot reduir significativament la delinqüència, millorar la seguretat viària i per als vianants i reduir la percepció de seguretat entre els veïns”. El text remarca que “la integració de tecnologies com els sensors de moviment i les càmeres de vigilància en sistemes d'il·luminació pot enfortir encara més aquest efecte”. A més, va apuntar el regidor de Ciutadans, José Maria Paniello, “els carrers ben il·luminats són essencials per a la seguretat viària: redueixen els riscos d'accidents i milloren la visibilitat per a vianants, ciclistes i conductors. És fonamental que Olesa de Montserrat segueixi aprofitant la il·luminació per garantir una mobilitat segura i fluida”.

Audio file

Per tot plegat, la moció proposava executar de forma urgent i prioritària el Pla integral d'il·luminació que asseguri una cobertura uniforme i efectiva a tota la ciutat, prioritzant àrees crítiques i punts amb insuficient il·luminació actual. També “seguir incorporant i ampliant els sistemes intel·ligents de control d'il·luminació per ajustar els nivells de llum segons l'hora del dia, condicions climàtiques i presència de persones o vehicles, optimitzant així el consum d'energia i reduint la contaminació lumínica”. Alhora, demanava aconseguir la visibilitat i seguretat nocturna a través d'una il·luminació amb llum blanca “millorant el reconeixement de colors i la visibilitat nocturna, reduint significativament el risc d'accidents”. Finalment, la proposta demanava “aconseguir la dotació dels imports necessaris per cobrir la totalitat del Pla de seguretat en la il·luminació” i així evitar actes vandàlics i incívics.

Només el PP va donar suport a la moció de Ciutadans. 

Des d’Olesa Oberta-En Comú Podem el regidor Samuel Rodríguez va manifestar tenir dubtes sobre la proposta i la necessitat que “el senyor Paniello em convenci”. Rodríguez va assegurar entendre el perquè de la proposta de Ciutadans, però també va dir que esperava que Ciutadans incidís en, per exemple, quins llocs hi pot haver contaminació lumínica “perquè de vegades no és l'absència de llums, sinó l'abundància de llums, punts específics, distància entre punts de llums...”. Per tot plegat, va anunciar l’abstenció del seu grup.

Audio file

Des del PP, Jessica Fernández es va mostrar, per contra, favorable a la proposta de Ciutadans, afirmant que “ha de millorar la il·luminació en molts punts d’Olesa, no només en algunes zones”. També va dir haver-se sorprès “perquè ens diguin que Olesa és el poble millor il·luminat de Catalunya”. 

Audio file

Sobre la darrera afirmació de la regidora popular el regidor d’ERC Santi Gallardo li va puntualitzar que el que s’havia dit des de l’equip de govern és que Olesa és model d’exemple per a altres municipis pel que fa a la gestió de l’enllumenat públic.

Des de Junts per Olesa, el regidor Domènec Paloma va afirmar que, malgrat que “tot és millorable” l’Ajuntament d’Olesa va iniciar el mandat del 2017 un programa de millora de l’enllumenat públic que va comportar una gran inversió i una gran millora de la xarxa. També va dir que a la moció “li falten dades” per argumentar el vot negatiu del seu grup.

Audio file

Des d’ERC, el regidor Raül Asensio va criticar la manca de preparació de la moció per part de Ciutadans, tot recordant que anteriorment ja havien volgut presentar-ne una de similar “que parlava de Premià. Llavors, vostè fa un talla i enganxa d'una moció d'un altre poble i ve aquí a explicar-nos que ho fem tot malament”. Per contra, va afirmar Asensio, “a Olesa estem bastant avançats en el món de la il·luminació, encara que no s'ho creguin. De fet, no fa gaire vam estar en unes jornades amb el cap de manteniment de la ciutat en una sala plena d'enginyers i la immensa majoria dels pobles de Catalunya estan bastant més enrederits en l'enllumenat”.

Raül Asensio també va afirmar que “no hi ha una relació directa entre la seguretat i els llocs foscos del poble” per bé que va admetre que “és cert que hi ha punts del poble que s'han de millorar i per això s'està fent també l'estudi a Les Planes”. Ara bé, va puntualitzar, “tot el que demana els seus acords s'està portant a terme: tenim els enllumenats amb LED, hi ha enllumenats amb sensors, es poden regular des d'un sistema de software... Per tant el que estan demanant ja ho tenim”.

Audio file

Marc Serradó, del Bloc Olesà-CUP, va insistir també en posar de relleu que la moció de Ciutadans “planteja elements dels que ja disposem i el que cal és desplegar-los”. Com a regidor d’Urbanisme Serradó també va explicar que la licitació del projecte de millora de l’enllumenat al barri de Les Planes va quedar deserta però que s’està refent el projecte “perquè pugui ser licitat i pugui sortir quan abans millor. En som conscients que a Les Planes li cal un nou enllumenat, però no només a Les Planes. Cal anar treballant al detall a altres barris”.

Audio file

Des del PSC, Fernando Vicente va dir que el seu grup no podia estar conforme amb la moció perquè “moltes de les coses que demana al govern municipal les està fent”. Sí es va mostrar favorable al punt dels acords que feia referència a la millora de la visibilitat nocturna per incrementar la seguretat, però també va qüestionar que la moció no indiqui quins són els punts que cal millorar. 

Audio file

Finalment la moció va ser rebutjada amb els vots en contra de Bloc Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa i el regidor no adscrit. PSC i Olesa Oberta s’hi van abstenir i hi van votar a favor Ciutadans i PP. 

Va quedar damunt la taula una moció del PP que reclamava que es mantingués la mateixa ocupació que l’any passat pel que fa a taules i cadires de bars i restaurants en la via pública. Olesa Oberta-En Comú Podem, per la seva banda, va retirar de l’ordre del dia la moció presentada referent a contractació pública.

Cessament del regidor Jordi Martínez

El Ple ordinari del mes d’abril a l’Ajuntament d’Olesa va incloure, aquest dijous, força punts relacionat amb el cessament, el passat 5 d’abril, del regidor Jordi Martínez, qui fins aleshores havia estat regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Benestar Social i Economia i Hisenda. El cessament de Martínez, ara regidor no adscrit en haver estat apartat del grup municipal del Bloc Olesà-CUP, ha obligat a aprovar en Ple la modificació de la composició de les comissions informatives, Junta de portaveus, representació en òrgans col·legiats i el règim de dedicació dels membres de la corporació. Ara bé, el cessament es va tractar també en la recta final de la sessió plenària, al torn de precs i preguntes, quan Jordi Martínez va llegir un comunicat amb el qual es va voler defensar i que incloïa dos precs: la creació de dues comissions, una informativa i una d’investigació, sobre l’assumpte i la restitució dels seus càrrecs mentre es fa aquesta investigació.

L’equip de govern va acordar el cessament de Jordi Martínez el passat 5 d’abril, després que es detectessin presumptes irregularitats en la tramitació d’expedients administratius -102 en total- que l'Ajuntament ha posat en mans de l'autoritat judicial perquè aquesta determini si poden ser constitutius d'un presumpte delicte de prevaricació per omissió. El mateix dia, el Bloc Olesà-CUP va excloure Jordi Martínez del grup municipal. 

En concret, les presumptes irregularitats detectades afecten 102 expedients sancionadors del Departament de Seguretat Ciutadana caducats i/o prescrits, que han suposat una pèrdua patrimonial d’uns 23.000 €. 

Segons va explicar Jordi Martínez durant el Ple de dijous, el cessament ve derivat, més enllà de no haver signat o haver-ho fet fora de temps uns expedients dels anys 2021 i 2022, per “la pressió del regidor que posa en dubte reiteradament el criteri tècnic de la instructora, instant a resoldre de manera més flexible o favorable per a l'administrat, especialment les infraccions relacionades amb l'illa de vianants”. És a dir, el regidor no signava o ho feia tard perquè no estava d’acord amb l’informe tècnic en el qual es basen els expedients. 

Com a exemples, Jordi Martínez va posar el cas d’una sanció a una ciutadana per un estacionament en zona blava, que el regidor va considerar que no era justa, i la d’un ciutadà per l’accés a l’illa de vianants amb un vehicle que no era l’habitual.

Segons el regidor no adscrit, “si no hagués preguntat, si no hagués vetllat per la defensa dels interessos dels ciutadans, si hagués signat sense mirar, si no hagués fet la meva feina com a regidor, ara no estaríem aquí. Molt probablement el fet d'haver preguntat massa és el que ha acabat amb aquesta història dels expedients de 2021 i 2022”. 

Audio file

Jordi Martínez va detallar que, en altres casos, més enllà de la discrepància de parer amb els criteris aplicats per la persona instructora dels expedients, va retornar alguns sense signar perquè “no hi consten les al·legacions” o perquè “es diuen coses que no puc veure. I el que em diuen és que no puc veure el que signo i que en una signatura d'expedient mare engloba molts altres expedients. Per tant, és cert que jo deixo de signar expedients, perquè si no puc veure el que signo, no ho signo”.

Per a Martínez, “no deixa de ser curiós que just ara quan el regidor qüestiona algunes sancions aparegui aquest tema dels expedients, sobretot si tenim en compte que des del 2021 aquest fet era conegut, està per escrit i perfectament documentat”.

L’ara regidor no adscrit va afirmar dijous que si no ha dimitit és perquè no se sent culpable i perquè seguint com a regidor “puc lluitar per defensar la meva innocència i per recuperar la confiança tant de l'equip de govern com del meu grup” alhora que “com a regidor podré seguir estant el servei de la ciutadania”.

Després d’aquesta introducció, Jordi Martínez va formular dos precs: que es creï una comissió informativa en la qual es pugui explicar i aportar tota la documentació de què disposa i també que es creï una comissió d'investigació “amb l'objecte de treure conclusions i que fins que no hi hagi una resolució se’m restitueixi en les meves funcions i en les meves competències delegades. El camí de la justícia és tan lent que si el cas acabés arxivat o sense cap responsabilitat per part meva, el mal que m'hauran fet i m'hauran causat serà llavors irreparable”.

Audio file

L’alcalde d’Olesa, Jordi Parent, va assegurar a Jordi Martínez que l’assumpte ha estat un tema molt complicat per a l’equip de govern que ha ferit profundament els seus integrants: “primer som persones, després som polítics”, va dir. Ara bé, donat que l’equip de govern “tenia damunt la taula 102 expedients que van perjudicar l’administració amb 23.000 €” l’única solució era demanar assessorament jurídic a experts penalistes perquè el cas podia comportar un presumpte delicte de prevaricació per omissió. De fet, segons l’alcalde, fins a dos penalistes conclouen que l’Ajuntament està obligat a actuar en aquest cas, sobretot tenint en compte que la signatura dels expedients sancionadors és una delegació que fa l’alcalde. La figura de l’alcalde, per tant, podia quedar desprotegida jurídicament i “per ètica política” es decideix traslladar el cas a l’autoritat judicial i fer el cessament. 

Audio file

Jordi Parent va recordar-li a Jordi Martínez que podia haver declinat la delegació de funcions en aquest assumpte o haver avisat l’aleshores alcalde però que no ho va fer. De fet, segons l’alcalde, “podem arribar a compartir els motius, però no el fet”.

Audio file

Per la seva banda, el 1r tinent d’alcalde, Marc Serradó, va afirmar també que tant el cessament com l’apartar Jordi del Bloc Olesà-CUP havia estat una decisió molt dolorosa però que “no actuar era impossible” davant els fets evidenciats i el possible delicte que poden comportar. 

La separació del partit, va dir Serradó, havia estat conseqüència de tot plegat i és “temporal” ja que s’han de dirimir els fets. Segons el regidor, “respectem la presumpció d’innocència i animem al senyor Martínez a defensar-se però enteníem que els fets eren incompatibles amb la continuïtat dins el partit, i per tant, per raons de “responsabilitat i d’ètica política hem hagut de prendre aquesta decisió”.

Audio file

Els dos precs formulats pel regidor no adscrit Jordi Martínez es van considerar com una “moció in voce” que es podrà debatre en propers plens. De fet, el PSC es va sumar la petició feta per Martínez. 

L’assumpte va continuar al torn de precs i preguntes del públic, ja que va demanar la paraula un veí del nucli antic afectat per un dels expedients esmentats pel regidor Jordi Martínez, concretament el d’una sanció per entrar a l’illa de vianants amb un vehicle de substitució que, per tant, no tenia la matrícula autoritzada. Aquest ciutadà va carregar contra la instrucció dels expedients i va posar en dubte que aquests s’estigui fent correctament. Per això va reclamar que es revisi com es fa la instrucció dels expedients sancionadors.

Audio file

L’alcalde, Jordi Parent, li va respondre que el Ple municipal “no és el lloc per fer judicis de valor” i que, en tot cas, serà el jutjat qui aclarirà el cas. La resposta no va agradar aquest ciutadà, que sense tenir la paraula va cridar des del fons de la sala de plens, generant un moment de tensió. El president de l’Associació de propietaris de la Finca Oasis també es va dirigir a la corporació per agrair la feina de Jordi Martínez i va dir que “tant de bo una comissió d’investigació pugui netejar el seu nom”.

Quant a la modificació de la composició de les comissions informatives, junta de portaveus i òrgan col·legiats, tots els punts van quedar aprovats amb els vots favorables de Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa, i l’abstenció de PSC, PP, Olesa Oberta, Ciutadans i el regidor no adscrit. L’acord sobre el règim de dedicacions, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la corporació va tenir la mateixa distribució de vots excepte per part del PSC, que hi va votar en contra.

Declaració d’obres d’especial interès municipal

El Ple municipal va aprovar dijous declaració com a obres d’especial interès municipal les que s’han de realitzar a les façanes de quatre immobles ubicats als carrers Cebrià Montserrat, Almeria, de la Mercè i l’avinguda de Francesc Macià. Aquesta declaració comporta que tenen una bonificació del 95% en l’impost de construccions. Els acords es van aprovar per unanimitat.   

Renovació del càrrec del Patronat de la Fundació Privada Arc de Sant Martí

El Ple va aprovar en la sessió ordinària d’abril la renovació del càrrec de l’Ajuntament d’Olesa dins la Fundació Privada Arc de Sant Martí. L’acord era necessari pera que l’entitat pogués inscriure els canvis realitzats al patronat davant la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació.

La Fundació Privada Arc de Sant Martí es una entitat sense ànim de lucre que té per objecte millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. L’Ajuntament va col·laborar econòmicament amb la fundació per a la construcció del centre d’atenció especialitzada de l’entitat que dona cobertura a ciutadans i ciutadanes d’Olesa de Montserrat. Des del 2009, l’Ajuntament d’Olesa forma part del patronat. 

L’acord es va aprovar amb els vots favorables de Bloc Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa, PSC i el regidor no adscrit, i l’abstenció de PP, Olesa Oberta i Ciutadans.

Podeu veure el Ple municipal ordinari del mes d'abril al canal de YouTube de l’Ajuntament d’Olesa.