24/02/23

Resum del Ple ordinari del mes de febrer 2023

El plenari va aprovar la modificació de les tarifes de l’abastament de l’aigua acordat amb la Comunitat Minera Olesana i una moció per demanar que se cedeixi la gestió dels habitatges en propietat de la SAREB per a que els ajuntaments en puguin donar un ús social.

Image
Ple municipal 23 febrer 2023

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa va aprovar aquest dijous una moció presentada pel bloc Olesà, en nom de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat (PAH) del Baix Llobregat, que instar les institucions supramunicipals a fer els canvis legals pertinents per a la conversió de la SAREB, popularment coneguda com a “banc dolent”, en un instrument per garantir el dret a l’habitatge. La moció també reclama engegar els mecanismes de cessió per a que la gestió dels seus actius puguin passar als organismes públics autonòmics o municipals. L’acord es va prendre a la sessió ordinària del mes de febrer, celebrada dijous al vespre, amb el vot de tots els grups municipals excepte Ciutadans, que s’hi va abstenir.

La moció va ser defensada per la representat de la PAH del Baix Llobregat, Joseline Rodríguez, que va repassar el recorregut històric de la SAREB i va denunciar “pràctiques poc ètiques i de dubtosa legalitat” per part d’aquest organisme. Alhora va reclamar-ne la conversió en una eina social per fer efectiu “el dret a l’habitatge digne al nostre país”. Els acords de la moció demanen, entre d’altres, la promoció de les modificacions legals necessàries per aquesta conversió, crear grups d’investigació parlamentaris per buscar responsables de les decisions preses per la SAREB i elaborar un cens dels actius que té en propietat, així com els cedits a Ajuntaments i Comunitats Autònomes, per a que es faciliti la seva gestió social.

A la moció presentada pel Bloc Olesà s’hi van sumar la CUP, ERC i Junts per Olesa.

El regidor de la CUP, Marc Serrador, va voler recordar que una conversió com aquesta és possible i només depèn “de voluntats polítiques per part dels partits amb responsabilitats de govern”.

Des d’ERC, Raül Asensio, va demanar “poder crear una taula d’habitatge on els representats del consistori i agents implicats poguessin debatre problemàtiques existents i aprovar mesures concretes a nivell local”.

Finalment, Jordi Martínez, del Bloc Olesà, va denunciar que els governs estan actuant “amb mesures puntuals que, a la llarga, no solucionen el problema”. A més, va recordar que “a Olesa ja es va fer una regulació del preu del lloguer, gràcies a la llei catalana, i es va veure com el preu va baixar un 8% o, si més no, es va mantenir. Això no és suficient perquè el preu segueix sent elevat, per això, s’ha de seguir per aquest camí”.

La moció va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte Ciutadans, que es van abstenir, segons el seu portaveu, José María Paniello, perquè “el problema rau en la mala gestió de l’eina per part dels governs, nacional i autonòmics”. També va dir veure en la moció alguns “punts populistes”.

Presa de possessió del nou regidor de Ciutadans

El Ple del mes de febrer va arrencar, dijous, amb la presa de possessió del nou regidor del grup Ciutadans, Antonio Fernández Castro, que entra en substitució, per renúncia, del Sr. Carlos Navia Baldomá. Fernández va aprofitar per agrair al seu antecessor “la bona feina feta durant aquests quasi quatre anys i expressar tot el seu reconeixement personal”.

Ple municipal 23 febrer 2023. Presa posessió del regidor de Ciutadans Antonio Fernández

Modificació de les tarifes d’abastiment d’aigua

El Ple de l’ajuntament també va aprovar dijous una modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial per l’abastament d’aigua. Aquesta modificació incrementa el preu del servei en un 9,8%, que suposarà, segons el regidor de Medi Ambient, Ivan Carreira, un augment d’entre 1,5 i 1,6 € mensuals en la factura de l’aigua. La nova ordenança es va aprovar per unanimitat.

La modificació és fruit d’una demanda de la Comunitat Minera Olesana degut a l’increment del cost de l’energia necessària per poder extreure, potabilitzar i subministrar l’aigua, i per la disminució del consum de l’aigua per l’actual sequera. Aquests dos factors han provocat un desequilibri en les balances fiscals de la cooperativa. Carreira va informar que “aquesta modificació ha estat acordada conjuntament amb l’Ajuntament, que ha treballat per intentar que l’augment afecti el menys possible a les butxaques de les persones usuàries del servei”. D’acord a aquesta entesa, també es preveu no tocar el preus dels equipaments municipals així com els acords previs amb el departament de Serveis Socials.

En el torn de regidors, el regidor de Ciutadans Antonio Fernández va requerir conèixer els projectes de futur de la Comunitat Minera Olesana pel que fa a l’energia neta. Tant l’alcalde, Miquel Riera, com el president de la cooperativa, Joan Arévalo, ja al torn de precs i preguntes, van coincidir en ressaltar el paper pioner de l’entitat en matèria d’energia verda. Alhora, van convidar Fernández a l’acte institucional que la Comunitat Minera Olesana celebra el dissabte 25 de febrer en commemoració del 30è aniversari com a cooperativa. La informació i invitació va ser agraïda posteriorment pel regidor José María Paniello.

Fernando Vicente, portaveu del PSC, va recordar que hi ha una acumulació d’inversions per a la CMO pendents d’amortitzar i un dèficit acumulat que ha de ser recuperat. Per això, Vicente creu que “l’acord actual és correcte però ha quedat coix; per tant, hi ha d’haver una nova revisió de tarifes de cara al següent semestre”. L’alcalde va respondre que, tot i la incertesa del futur, s’ha previst una altra auditoria després que el concessionari presenti un nou estudi de preus.

Per la seva banda, Domènec Paloma, portaveu de Junts per Olesa, va posar en valor la tasca de la cooperativa referenciant la bona qualitat de l’aigua que rep la ciutadania olesana i el baix preu del subministrament, respecte als municipis veïns.

En el mateix sentit va parlar Jordi Parent, d’ERC, destacant la diferència del 20% en el preu del subministrament en comparació a la resta de la província.

Finalment, Marc Serrador de la CUP, va celebrar que “s’hagi arribat a aquesta modificació amb un acord entre la Comunitat Minera Olesana i l’Ajuntament per tal de mantenir l’equilibri financer de l’entitat i, a la vegada, ajustar les tarifes tant com es pugui”.

La proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial per l’abastament d’aigua va ser aprovada per unanimitat per tots els grups del Ple.

Modificació de crèdit per potenciar l’habitatge cooperatiu

Igualment es va aprovar amb el vot unànime de tots els grups una modificació pressupostària per import de 31.000,00 € per a la concessió d’una subvenció nominativa a favor de la cooperativa Sostre Cívic. Segons va explicar el regidor d’Habitatge, Jordi Martínez, amb això es vol afavorir l’accés a habitatges de protecció oficial pel conjunt de la ciutadania d’Olesa de Montserrat. Martínez va dir que “l’Ajuntament vol donar suport econòmic a fórmules alternatives d’habitatge com la d’aquest cas, que es tracta d’una promoció d’habitatge cooperatiu”. En el conveni signat amb Sostre Cívic, s’acorda que aquesta subvenció serveixi per afavorir d’una manera preferent a les persones empadronades a Olesa que vulguin formar part del projecte.

Tots els grups municipals es van mostrar a favor d’aquesta iniciativa i que es promogui aquest model entre la ciutadania olesana. Miquel Riera va matisar que es tracta d’un projecte de llarg recorregut i va posar en valor el fet que la cooperativa ha aconseguit posar a punt un immoble inacabat des de la crisi del 2008. En resposta a les peticions d’ERC i el PSC que es faci més promoció de l’oferta, l’alcalde va aclarir que “un cop s’hagi signat el conveni, es farà una bona promoció del 14 habitatges pendents d’adjudicar adreçada als socis preferents, com són la gent d’Olesa”.

La proposta de modificació de crèdit per a la subvenció nominativa a favor de la cooperativa Sostre Cívic va ser aprovada per unanimitat per tots els grups municipals.

Ampliació de la taxa per regular els guals als polígons industrials

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat provisional la modificació de l’ordenança fiscal relativa a la taxa per a entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a parcament, càrrega i descàrrega.

El regidor de Promoció Econòmica, Dídac Solà, va explicar que aquesta taxa, que fins ara s’aplicava només en zona urbana, ara es pretén aplicar també en els polígons industrials. Solà va dir que “s’ha fixat un gual de quatre metres i s’ha classificat els polígons en tres categories: els acabats, els no acabats i els pendents de desenvolupar”. A partir d’estudis d’intensitat de pas i volum de negoci i el futur padró de les empreses, s’establirà l’import final d’aquesta taxa. El regidor considera que “és un import raonable per a les empreses i suposa un ingrés addicional per a l’Ajuntament i la ciutadania d’Olesa”. El primer cobrament d’aquesta taxa està prevista per aquest 2023.

Preguntat pel regidor del PSC Fernando Vicente sobre si s’ha tingut en compte l’Associació Industrial Olesa (ASINOL) en aquest estudi, Solà va dir que “tothom podrà presentar les al·legacions pertinents durant el procés d’exposició pública”. L’alcalde Miquel Riera va aclarir que “s’està complint un compromís del mes d’octubre que no s’havia pogut realitzar abans per la complexitat de la feina que comportava i corregir, així, una situació que és una anomalia”. Aquesta modificació també va quedar aprovada per unanimitat.

Aprovació de factures pendents de pagament

Un altre dels acords econòmics que va prendre el Ple de l’ajuntament va ser un reconeixement extrajudicial de crèdits per unes despeses realitzades durant l’exercici 2022 per part de diversos proveïdors i que ascendeixen a prop de 79.000 €.

La regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, va explicar que aquestes factures extres es deuen a l’increment de preu dels subministraments per part d’Endesa; la contractació de la empresa ASAUPAM per a la diagnosi i intervenció social a persones em problemes de salut mental; dos lots de vestuari laboral pendents d’adjudicar, i el manteniment de les piscines municipals.

La regidora de Ciutadans, Vanesa Carrasco, va apuntar que el seu grup municipal ja va advertir, en la elaboració dels pressupostos vigents, que consideraven insuficient la despesa en matèria de Serveis Socials. Des d’ERC es va sol·licitar l’aclariment d’alguns dubtes sobre el vestuari.

Aquest reconeixement de crèdit va quedar aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Ciutadans que es va abstenir.

Moció retirada

Al Ple de febrer també s’havia inclòs a l’ordre del dia una moció presentada pel PSC en defensa de la sanitat pública a Olesa de Montserrat. El seu portaveu, Fernando Vicente, va comunicar, però, que el grup retirava la moció perquè prefereix posposar el debat fins a la moció conjunta prevista un cop reunida la Taula de Salut.

Precs i preguntes

Al torn de precs i preguntes, el portaveu de Ciutadans, José Maria Paniello, i una ciutadana present a la sessió, van demanar informació sobre l’estat i activitat de l’Associació de Veïns del Poble Sec. La regidora de Participació Ciutadana, Ada Agut, va respondre que consta que hi ha una junta activa que està pendent de convocar una assemblea per a la seva renovació.

També es van tractar temes relacionats amb les competències del CAP, el Consell comarcal de la Gent Gran, la reunió entre l’Ajuntament i el departament de Salut de la Generalitat i, per últim, la implicació de grups municipals amb els moviments de defensa per la Sanitat Pública.