28/07/23

Resum dels Plens municipals extraordinaris celebrats el 27 de juliol de 2023

Les festes locals per al 2023, una modificació de l’ordenança fiscal de la zona blava o l’elecció del jutge de pau substitut són els principals temes que es van tractar aquest dijous en els dos Plens extraordinaris celebrats a l’Ajuntament. El segon dels Plens, de fet, va ser convocat de forma extraordinària i urgent amb l’únic punt de l’ordre del dia d’elecció del jutge de pau substitut.

Image
Ple municipal 27 juliol 2023

Calendari de festes locals per al 2024

El Ple municipal ha d’aprovar els dies festius locals -que no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficial- i trametre l’acord al Departament d’empresa i Treball de la Generalitat. 

Com és habitual, la regidoria de Promoció Econòmica ha proposat que un dels festius sigui el 10 de juny (que s’escau en dilluns) per la celebració de la festivitat de la patrona, Santa Oliva.

El regidor de Promoció Econòmica, Domènec paloma, va detallar que per a l’elecció del segon festiu local, que sempre s’escull perquè coincideixi amb la Festa Major, enguany s’ha utilitzat la plataforma Participa Olesa de Montserrat, on es va obrir la consulta per a que la ciutadania escollís entre el dissabte 22 de juny i el dimarts 25 de juny de 2024. 

La consulta es va obrir a la participació del 3 al 16 de juliol i hi ha pogut participar la ciutadania i també els comerços, botigues, l’associació de botiguers i les empreses d’Olesa, el vot dels quals tenia més valor.

En les votacions realitzades els resultats obtinguts van ser de 72 vots per al dissabte 22 de juny i de 390 vots per al dimarts 25 de juny.

Per tant, el Ple municipal va aprovar com a festes locals d’Olesa per al 2024 els dies 10 i 25 de juny.

L’acord es va prendre amb el vot favorable de Bloc  Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa, PSC i Ciutadans. Olesa Oberta i PP s’hi van abstenir.

Modificació de la taxa per l’estacionament de vehicles a les vies públiques municipals i a l’aparcament del soterrani municipal

El Ple municipal ha aprovat la modificació de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals i a l’aparcament soterrani municipal (ordenança fiscal número 27). Concretament, la modificació es centra en els preus de la zona blava d’aparcament, que no s’han actualitzat en els darrers deu anys.

Segons va detallar el regidor d’Hisenda i de Mobilitat, Jordi Martínez,  la proposta de modificació no només es basa en la necessitat d’actualitzar el preu de la zona blava, sinó també d’incentivar encara més la rotació de vehicles en aquestes places d’aparcament. Aquesta és, de fet, la filosofia de la zona blava: propiciar que els estacionaments de vehicles siguin curts en aquestes places per afavorir la rotació de vehicles i així afavorir que més cotxes puguin utilitzar-les per accedir a llocs d’interès o a comerços locals. 

Segons l’estudi tècnic en el qual es va basa la nova proposta de tarifes, el 65%dels vehicles estaciona a la zona blava durant menys d’una hora i el 44% ho fa durant menys de 30 minuts.

En base a aquestes dades, les tarifes corresponents als estacionaments de 15 i 30 minuts no varien el preu, que es mantenen en 0’15 € i 0,30 € respectivament.

L’estacionament per una hora passa de 0,85 € a 1 €. Pel que fa als de 90 minuts i dues hores (el màxim permès), que suposen menys del 35% dels usuaris, els preus han augmentat una mica més per compensar econòmicament les tarifes dels estacionaments de curta durada i, sobretot, amb la finalitat de promoure la rotació en les zones afectades i reduir els estacionaments amb més temporalitat. En aquest cas, la tarifa per 90 minuts passa d’1,25 € a 2 € i la de dues hores passa d’1,90 € a 3 €. 

Finalment, en relació a la tarifa per excés de temps, aquesta també ha augmentat amb la finalitat de dissuadir i reduir el nombre d’usuaris que excedeixen el temps màxim autoritzat. La tarifa estarà fraccionada en trams de 0,05 € des del mínim inicial de 0,15 €, fins al màxim de 3,00 € per dues hores. Amb l'aplicació de la tarifa "d'excés de temps" es permet a l'usuari posar-se al corrent amb la regulació de l'estacionament, sempre i quan la durada d’aquest no sobrepassi una hora del temps límit del tiquet adquirit. L’import màxim d’aquesta tarifa d’excés de temps serà de 6,00 € (quan fins ara era de 4,80 €).

Audio file

Malgrat les explicacions, els grups de l’oposició no van estar d’acord amb l’actualització de les tarifes de al zona blava. 

Vanesa Carrasco, de Ciutadans, va dir que, a parer del seu grup, “no és moment de pujar la taxa de la zona blava” i que “sembla que el govern està entestat amb que la gent que necessita el cotxe no pugui aparcar a Olesa”. La regidora també va criticar que el punt es portés a votació en un pla extraordinari.

Audio file

El regidor d’Olesa Oberta Samuel Rodríguez va lamentar, per la seva banda, que l’expedient de la proposta no inclogués un estudi de mobilitat que acompanyés els estudis tècnic de viabilitat econòmic i el jurídic. Per al regidor, sense aquest estudi de mobilitat “és difícil saber perquè la gent aparca més d’una hora a la zona blava i perquè s’ha de desincentivar que ho faci”.

D’altra banda, Samuel Rodríguez també va criticar que algunes tarifes s’hagin incrementat per sobre l’IPC acumulat de tots els anys que les tarifes no s’han augmentat, que és del 20,30%.

Audio file

Jesica Fernández, regidora del PP, també va criticar l’actualització de les tarifes de la zona blava, al·legant que hi ha persones que “estan obligades a aparcar al vespre en zona blava perquè no troben on fer-ho”. La regidora va reclamar que els primers 30 minuts d’estacionament siguin gratuïts i va afirmar que l’actualització de les tarifes “és pura recaptació per omplir-se les butxaques”.

Audio file

A aquesta acusació, el regidor d’Hisenda, Jordi Martínez, va respondre dient-li a la regidora del PP que “insinuar que els regidors s’omplen les butxaques és un populisme que ens fa mal a tots”. Martínez va recordar que les taxes “s’aproven i es fan per poder oferir serveis a tota la ciutadania”.

Audio file

Jordi Martínez també va afirmar no entendre el raonament de la regidoria del PP de demanar que la tarifa de zona blava fins als 30 minuts sigui gratuïta per incentivar la rotació de vehicles, ja que “amb mitja hora gratuïta, els cotxes estaran estacionats mitja hora més”. De fet, va recordar, durant el mes d’agost la zona blava és gratuïta i “està comprovat que la rotació de vehicles és nul·la i això dificulta l’accés a molts comerços”.

Des del PSC, el regidor Carlos Fernández va coincidir a lamentar que la proposta no arribés al Ple “acompanyada d’un Pla de mobilitat”. Segons el regidor, “la proposta de tarifes significa una pitjor zona blava per a Olesa” que “és com una taca d’oli que dels carrers cèntrics s’ha estès a molts més carrers”. 

Carlos Fernández també va apuntar que a l’estudi de viabilitat “s’ha fet una previsió d’ocupació de la zona blava menor al 50%, i per tant, o sobren places o la previsió no és acurada”. Quant a la rotació de vehicles, per al regidor “es pot desincentivar les estades llargues limitant l’aparcament a una hora”. 

En definitiva, per al PSC, va dir Carlos Fernández, “qui guanya amb aquesta modificació és l’empresa concessionària, perquè els números ja sortien”.

Audio file

Respecte els comentaris del PSC, el regidor d’Hisenda i de Mobilitat, Jordi Martínez, va dir que, malgrat tot, “estic segur que el PSC comparteix la filosofia d’actualitzar els preus, perquè ho fa allà on governa”. 

L’alcalde, Jordi Parent, també va voler aclarir que en cap cas s’han incrementat el nombre de places de zona blava que ja constaven al contracte anterior i que consten ara al contracte nou signat el mes d’abril, i que en total són 174. 

Els grups municipals que conformen l’equip de govern van defensar la proposta. 

Ferran Cerdeira, de Junts per Olesa, va assegurar que els criteris tècnics en els quals es basa la proposta d’actualització de preus “són raonables” i per tant, totalment justificats. Raül Asensio, portaveu d’ERC, també va defensar l’actualització de preus proposades. 

Audio file

Marc Serradó, portaveu del bloc Olesà-CUP, va assegurar que “a cap govern li agrada pujar taxes però hem de ser responsables i complir amb les nostres obligacions i calia fer aquesta actualització”. Per a Serradó, la proposta no modifica la filosofia de la zona blava, que és facilitar l’aparcament al centre urbà afavorint la rotació de vehicles.

Audio file

Finalment la proposta es va aprovar amb el vot favorable de Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa. PSC, PP, Olesa Oberta i Ciutadans hi van votar en contra.

Modificació de crèdit per a la gestió i manutenció d’animals

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat una modificació de crèdit comporta transferir d’una partida de Medi Ambient a dues més del mateix departament la quantitat de 20.000 € per dotar amb més diners el contracte de recollida d’animals i la manutenció dels mateixos. 

El regidor de Medi Ambient, Ivan Carreira, va aclarir que, d’aquests 20.000 €, 15.000 € estan destinats a la nova licitació del contracte de recollida d’animals, que fins fa poc estava concedit a la protectora Eixopluc. 

Segons va detallar Carreira arran de la consulta del regidor d’Olesa Oberta, de manera unilateral, la protectora va comunicar a l’Ajuntament d’Olesa que deixava de prestar el servei (a Olesa i a altres municipis) perquè “estan saturats” i per aquesta raó l’ajuntament ha de tornar a licitar el contracte. Mentre, el servei de recollida d’animals abandonats està gestionat  per l’empresa CaniAusa.

Audio file

La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups excepte el PP, que s’hi va abstenir.

Elecció del jutge de pau substitut

Finalitzat el primer Ple extraordinari es va celebrar, sense pausa, el Ple extraordinari i urgent amb l’únic punt de l’ordre del dia d’aprovar el nomenament del jutge de pau substitut d’Olesa.

L’alcalde, Jordi Parent, va explicar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha instat l’Ajuntament d’Olesa en diverses ocasions perquè li proposi un nou Jutge/essa de Pau substitut/a. Malgrat la publicació de la convocatòria pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la convocatòria va quedar deserta i per aquesta raó, ja en l’anterior mandat, l’equip de govern va manifestar les dificultats per trobar una persona candidata. El nou govern ha entomat la cerca, va dir Parent, i ha proposat a Joan Monforte Serra per al càrrec. 

Des de l’oposició, el regidor del PSC Carlos Fernández va assegurar que en cap moment l’anterior equip de govern havia demanat al seu partit ajudar per trobar una persona candidata al càrrec. L’alcalde, però, va assegurar que sí que s’havia fet en junta de portaveus, en la qual, el passat mandat, ell assistia com a portaveu d’ERC.

Des del PSC, Ciutadans i el PP també van preguntar per les possibles incompatibilitats de Joan Monforte. Ciutadans i PP també van voler saber si té formació per al càrrec i si milita en algun partit.

L’alcalde va dir que no és cap secret que Joan Monforte és un membre històric d’ERC, partit del qual va ser regidor, i va assegurar que està sobradament preparat per exercir de jutge substitut. També va recordar que tenir el càrrec de jutge substitut no comporta cap mena de retribució.

Des de Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa van agrair que Joan Monforte s’hagi presentat com a candidat i van assegurar que exercirà el seu càrrec, en el cas d’absència del jutge titular, “amb el màxim d’objectivitat i amb gran professionalitat”.

Finalment, es va fer la votació a mà alçada. Vam votar a favor de l’elecció de Joan Monforte Serra com a jutge de pau substitut Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa. La resta de grups s’hi va abstenir.

Joan Monforte, jutge de pau substitut

Joan Monforte