26/04/22

L'Ajuntament d'Olesa presenta l'estudi de la futura xarxa local de carrils bici

La ciutadania podran consultar al web municipal les propostes i fer-hi les seves aportacions fins a finals del mes de maig al correu urbanisme@olesademontserrat.cat

Image
L'alcalde Miquel Riera introdueix l'acte informatiu de la xarxa de carrils bicis

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha presentat en societat l’estudi elaborat per a la futura xarxa de carrils bici del municipi, una iniciativa que ja es proposava al Pla de Mobilitat local redactat el 2010, que també recull el nou Pla d’ordenació urbanística municipal i que ha estat molt demandat des de diferents sectors. L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, i dos tècnics de l’empresa especialista que ha fet l’estudi, INTRA, van detallar ahir en un acte obert a tota la ciutadania quins són els objectius de la xarxa de carrils bici, quins tipus de carrils bici es poden habilitar i quines són les propostes de xarxa local. La ciutadania podran consultar al web municipal les propostes i fer-hi les seves aportacions fins a finals del mes de maig al correu urbanisme@olesademontserrat.cat

L’alcalde, Miquel Riera, va introduir l’acte informatiu explicant el per què d’una xarxa de carrils bici a Olesa de Montserrat. Segons Riera, bàsicament es busca “augmentar la salut dins la població, que la ciutat sigui més saludable” a través de la promoció de l’ús de la bicicleta per substituir el vehicle a motor. L’alcalde va recordar que la proposta ja es recollia al Pla de Mobilitat local redactat el 2010 i al nou POUM, i que també es va tractar en els tallers de participació sobre el projecte de remodelació de l’avinguda de Francesc Macià.

Des de l’empresa que ha redactat l’estudi, INTRA, els enginyers Pau Schoenenberger, responsable de projectes, i Emeka Okpala, planificador de mobilitat, van detallar les propostes de xarxa de carrils bici.

Segons van remarcar, l’aposta per la bicicleta com a mitjà de transport saludable i sostenible no és només una aposta local, sinó que està clarament marcada en l’àmbit europeu (al Pla director paneuropeu pel foment de la bicicleta), estatal (amb l’estratègia estatal per la bicicleta) i català (amb l’estratègia catalana de la bicicleta 2025). Aquests dos darrers plans estan dotat amb 600 milions d’euros dels fons Next Generation.

En l’elaboració dels criteris per al traçat, s’han tingut en compte quins són els centres d’interès que cal connectar, com ara escoles i instituts, estació i parades de bus, instal·lacions esportives i polígons industrials de la part baixa del municipi. També s’ha analitzat la xarxa amb més trànsit motoritzat i els elements limitadors d’infraestructura que hi ha a Olesa, com ara la C-55, la via del tren, carrers estrets o aparcaments de vehicles.

Hi ha cinc tipus de carril bici que es poden habilitar: segregat en calçada, compartit en calçada, segregat en vorera, compartit en vorera i les vies ciclables intermunicipals (a sota, exemples dels cinc tipus de carril bici, per ordre)

   

     

 

 

 

 

A partir d’aquesta classificació i de l’estudi realitzat, INTRA ha fet una proposta de xarxa de carrils bici en dues fases. En la primera fase hi ha menys quantitat de carrils bici segregats en calçada, que són els que obliguen a suprimir places d’aparcament. En una segona fase, aquest tipus de carrils bici s’incrementa. La xarxa té dos grans eixos: un de vertical, que va des de la zona esportiva fins a l’estació, i un de transversal, principalment a través del carrer de Colom.

La creació de la xarxa de carrils bici inclou actuacions paral·leles, adreçades a fer segura aquesta xarxa, com ara la implementació d’infraestructura que eviti que els vehicles circulin a gran velocitat en les cruïlles; la creació d’aparcaments ciclistes en punts estratègics; el tractament i senyalització de prioritat del vianant, i si és necessari, la modificació de l’ordenança local de circulació.

 

La ciutadania pot opinar sobre l'estudi

La ciutadania present a l’acte de dilluns va fer diferents comentaris, reflexions i propostes al voltant de l’estudi presentat, sobretot referents a les mesures de seguretat que tindrà la xarxa, quin tipus de carril bici és el més indicat, o els inconvenients que es poden originar. Respecte a les aportacions, l’alcalde, Miquel Riera, va remarcar que amb la proposta de xarxa de carrils bici, més que fomentar l’ús de la bicicleta entre aquelles persones que ja utilitzen aquest sistema de transport, sobretot se’n vol fomentar l’ús entre aquelles  persones que fins ara potser no s’han atrevit a anar en bicicleta en no sentir-se segures circulant pels carrers d’Olesa.

Ara el que cal acabar de definir és quina de les propostes fetes per INTRA s’apliquen en el projecte de xarxa de carrils bici. Així, una opció és primer començar per una primera fase amb una proposta més tova, és a dir, amb menys carrils bici segregats en calçada, i més endavant, considerant l’increment de l’ús de la bicicleta, transformar alguns carrils compartits en segregats i ampliar la pròpia xarxa. Una segona opció és passar directament a aquesta segona fase.

L’alcalde, Miquel Riera, va reconèixer que la decisió no és senzilla, ja que, si bé tècnicament el millor és habilitar carrils bici segregats en calçada, aquesta no és l’opció més popular, ja que implica eliminar places d’aparcament en alguns carrers. Per aquesta raó, va dir, potser l’opció més raonable és començar per una fase 1 per aconseguir un equilibri entre places d’aparcament i carrils bici i “no generar un rebuig a la xarxa”.

En qualsevol cas, va remarcar l’alcalde, l’ajuntament ha anat creant i seguirà creant, noves bosses d’aparcament dissuasiu a diferents punts del municipi, com ara la creada al barri de la Central (amb més de 400 places) i la que es crearà a la zona de Cal Candi (amb prop de 500 places).

L’Ajuntament compta també ja amb una dotació de 600.000 € provinent de la Diputació de Barcelona per al projecte de xarxa de carrils bici.

L’estudi es pot consultar AQUÍ. Qui ho vulgui pot fer les seves aportacions fins a finals del mes de maig al correu urbanisme@olesademontserrat.cat

Podeu veure íntegre l'acte informatiu de la futura xarxa local de carrils bici al canal de YouTube de l’Ajuntament d’Olesa.