25/05/23

La Generalitat ha de pagar l'Ajuntament d'Olesa 500.000 € per les subvencions impagades a les llars d'infants municipals entre els anys 2012 i 2015

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Generalitat que compleixi una sentència de 2017 i pagui «immediatament» els 24 milions d'euros que deu a 25 ajuntaments, entre els quals el d’Olesa de Montserrat.

Image
Llar d'infants Taitom

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Generalitat que pagui «immediatament» els 24 milions d'euros que deu a 25 ajuntaments, entre els quals el d’Olesa de Montserrat, per les subvencions que el Departament d'Educació no va pagar a les llars d'infants durant els cursos entre el 2012 i 2015. En el cas d’Olesa, el que ha de rebre l’Ajuntament ascendeix a 500.000 €.

El TSJC ordena al Govern, en la interlocutòria, que aboni «d'una sola vegada» les quantitats estipulades a la sentència del 2017 que reconeixia als ens municipals el dret a rebre 1.300 euros per alumne corresponents als tres cursos pendents. 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va arribar el 2017 després que, dos anys i mig abans, una trentena d'ajuntaments decidissin interposar un recurs contenciós administratiu contra el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i reclamar les subvencions pendents per les llars d’infants de tres cursos escolars, concretament dels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. Específicament, el contenciós es va interposar  contra les resolucions dictades per la conselleria en què desestimava els requeriments que li feien aquests consistoris per cobrar les subvencions per a les escoles bressol municipals que el Govern català havia fixat l’any 2010, i que dels 2012 al 2015 no va fer efectives.

A causa dels impagaments, l’Ajuntament d'Olesa va a ver d’assumir la part que va deixar d’aportar el Departament d’Ensenyament malgrat haver-hi un acord signat per al finançament de les llars d’infants municipals. Tot i que posteriorment la Diputació de Barcelona va fer-hi aportacions, no va ser per a tots els cursos, i la quantia pagada, 875 euros per alumne, estava lluny dels 1.300 euros per alumne que hauria d’haver pagat la Generalitat. En el cas d’Olesa de Montserrat, amb dues llars d’infants municipals, l’Ajuntament va haver d’incrementar la partida anual en 150.000 euros durant aquells cursos.

La llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, regula que les escoles bressol es financin amb un sistema de terços entre la Generalitat, els ajuntaments i les famílies, fet que va passar fins al curs 2012-13, quan a causa de l'arribada de les retallades, el govern va deixar d'assumir el terç corresponent.