24/05/23

Ferrocarrils de la Generalitat instal·la un "Bicitancat" a l’estació d’Olesa per fomentar l'ús de la bicicleta per connectar amb el transport públic

És un projecte engegat per la Generalitat per assolir una millora de la intermodalitat bicicleta‐transport públic amb aparcaments segurs, amb el benentès que els municipis i ciutats han de tenir una xarxa de carril bici operativa. 

Image
Bicitancat a l'estació de FGC d'Olesa

La xarxa de carril bici que està implementant l'Ajuntament d’Olesa no només està pensada per enllaçar amb els principals barris i equipaments locals, així com amb el camí del riu i la futura via blava (que permetrà connectar amb altres municipis propers), sinó també amb el transport públic. Precisament, Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat un “Bicitancat” a l’estació d’Olesa, dins el Pla de mobilitat sostenible de la companyia ferroviària. 

El Bicitancat és un projecte engegat per la Generalitat de Catalunya per assolir una millora de la intermodalitat bicicleta‐transport públic amb aparcaments segurs. 

De fet, quan l’Ajuntament d’Olesa va projectar la remodelació de la plaça del Doctor Fleming ja va deixar un espai destinat al Bicitancat de la Generalitat, afegint-se a l’aposta no només local, sinó de tot el país i de l'àmbit europeu, per una mobilitat sostenible. Aquesta aposta s’ha traduït, entre d'altres, en la posada en funcionament, per part de la Generalitat, de busos elèctrics per a la línia Olesa-Esparreguera o la instal·lació de Bicitancats a desenes d'estacions, amb el benentès que els municipis i ciutats han de tenir una xarxa de carril bici operativa.

Precisament, l’Ajuntament d’Olesa continua amb els treballs d’implementació de la xarxa. Els treballs se centren aquests dies en l’avinguda de Francesc Macià i és previst que en breu finalitzin els de carril segregat que enllaça l’estació dels Ferricarrils de la Generalitat i la zona del futur Parc de la Memòria (antic Cementiri Vell)  amb la zona del camí del riu i l’antiga palanca. En aquest cas, tot i tractar-se d’un carril segregat, l’afectació en places d’aparcament ha estat mínima. 

Xarxa carril bici d'Olesa

De fet, la major part de la xarxa de carril bici projectada per l’Ajuntament d’Olesa es basa en la tipologia de carril compartit en calçada, i són minoritaris els trams on s’ha previst carril segregat en calçada o carril compartit en vorera. El carril segregat es troba als carrers més amples a on no té cap repercussió i en aquells punts a on és indispensable per garantir seguretat del ciclista o usuari de vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics.

La xarxa connecta els principals punts d’interès d'Olesa a través de dos grans eixos: un de vertical, que va des de la zona esportiva de Les Planes fins a l’estació de FGC; i l’altre d’horitzontal, que travessa tot l’Eixample, des del barri de La Central fins al barri de Sant Bernat, i que permet arribar als camins del riu i de muntanya.

En l’elaboració dels criteris per al traçat s’han tingut en compte quins són els centres d’interès que cal connectar, com ara escoles i instituts; l'estació i les parades de bus; instal·lacions esportives, i els polígons industrials de la part baixa del municipi. També s’ha analitzat la xarxa amb més trànsit motoritzat i els elements limitadors d’infraestructura que hi ha a Olesa, com ara la C-55, la via del tren, carrers estrets o aparcaments de vehicles.