03/11/22

El POUM defineix accions per promoure la mobilitat sostenible

El document posa les bases per una Olesa més cohesionada i amable amb accions per millorar-ne l’accessibilitat, la mobilitat i la sostenibilitat.

A Olesa existeixen barreres físiques que no permeten una bona interconnexió en el municipi i dificulten els trajectes dins el municipi. El nou Pla d'ordenació urbanística inclou una reordenació de les vies, garantint l’accessibilitat i relligant el teixit urbanístic.

El municipi també disposa de bons equipaments però la seva ubicació no respon a les necessitats ciutadanes, per això el document preveu una reubicació dels centres per garantir-ne l’accessibilitat, alhora que vol incentivar l’ús del transport públic millorant la xarxa interurbana i fomentant els trajectes a peu, augmentant la seguretat de les voreres i establint noves vies per a vianants.

“El POUM impulsa accions per potenciar la mobilitat sostenible fent una ciutat més saludable recuperant espais per a la ciutadania, itineraris amb ombra, creant alternatives a l’ús del vehicle privat com fomentant els camins escolars o la xarxa de carrils bici; i creant aparcament dissuasius on hi ha espai disponible a 10 minuts dels centres d’interès”, ha destacat l’alcalde d’Olesa i regidor d'Urbanisme, Miquel Riera.

En aquesta línia el nou document recull més xarxa de carrils bici i aparcaments per a bicicletes (multiplica per 10 els actuals); més parcs, un a Can Carreras, un entre el polígon industrial de la Puda i el casc urbà, un altre adjacent a l’Eixample i un a Cal Candi; i més pàrquings perimetrals. “No podem canviar la ciutat construïda, perquè ja ens agradaria que els carrers fossin més amples o que hi hagués grans aparcaments al centre amb cabuda per a tots els cotxes del municipi, però  no pot ser perquè la ciutat ja està construïda i no la podem canviar. La podem reciclar, fer accions basades en criteris de sostenibilitat per fer una ciutat més verda, més amable i en definitiva, més saludable per a viure-hi” ha explicat l’alcalde d’Olesa.  

El POUM cohesiona Olesa en un sòl nucli per millorar-ne l’accessibilitat, la mobilitat i la sostenibilitat amb diferents accions com relligar tots els barris dotant de mobilitat el casc antic i reduint la contaminació i l’ús del cotxe, millora l’accessibilitat al municipi, als equipaments, a les zones verdes i la connexió dels polígons amb l’autovia B-40 i C-55 i redissenya vies d’accés i carrers interns per donar prioritat als vianants. També impulsa un nou Passeig del Nord, lligat al sud de Can Carreres, per aconseguir que esdevingui una via alternativa que permeti pacificar el trànsit al centre urbà i s'erigeixi com una via de connexió entre barris.

"El document busca respondre als problemes de mobilitat interna on tot el transit passa per l’avinguda Francesc Macià i provoca embussos a les hores punta, però també fa la reserva d’espais per a desenvolupar grans infraestructures que ha d’executar el Govern de la Generalitat, com la C-55 amb els 3 accessos al municipi i una bona comunicació amb els polígons industrials, i també la connexió de la B-40” ha apuntat Riera.

El nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) va rebre el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona al juliol i ara, l’Ajuntament d’Olesa està a l’espera que la Generalitat el publiqui al DOGC perquè entri en vigor.