19/04/21

Del 10 al 21 de maig es farà la preinscripció a les llars infantils d'Olesa per al curs 2021-22

El procés de preinscripció és per a tot el conjunt de llars d'infants públiques i privades subvencionades a Olesa de Montserrat per a infants de 0 a 3 anys (nascuts del 2019, 2020 i 2021).

Image
Cartell amb la informació de cada llar d'infants d'Olesa  per fer la inscripció i jornada de portes obertes

El període de preinscripció per a les quatre llars d'infants d'Olesa, dues de les quals són públiques (Taitom i La Baldufa) i dues més privades subvencionades (Roda-Roda i Les Escolàpies) comença el 10 de maig i es perllongarà fins el 21. Les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. 

La preinscripcio serà presencial amb cita prèvia al centre escollit i caldrà aportar la sol.licitud de preinscripció juntament amb la documentació requerida com és el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne. Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'orígen.

Poden presentar sol·licitud de preinscripció a les llars d'infants públiques del municipi les famílies amb infants d'entre 4 mesos i 3 anys (nascuts del 2019, 2020 i 2021). Pel que fa a l’edat mínima de l’infant a l’hora de fer la preinscripció, cal que tinguin, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs escolar. En cas que quedin vacants, el centre podrà, al llarg del curs, admetre infants sempre que hagin complert 16 setmanes.

Enguany, hi haurà jornades de portes obertes virtuals i presencials amb cita prèvia per a conèixer els centres la darrera setmana d'abril i primera de maig. Les visites es faran en horari de tarda fora de l'horari escolar.

L'Escola Bressol Roda-Roda (privada-subvencionada) farà la jornada de portes obertes els dies 26 d'abril i 7 de maig; la Llar d'Infants Pública Taitom farà les visites el 27 d'abil i 4 de maig;  l'endemà la Llar d'Infants Escolàpies (privada-subvencionada) es podrà visitar el 28 d'abril i 6 de maig; i la darrera, la Llar d'Infants Pública La Baldufa, que farà les jornades de portes obertes el 29 d'abril i 5 de maig. 

Calendari i terminis: 

1 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de reclamacions
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

Del 9 a l'11 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

15 de juny de 2021: llista ordenada
Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 16 al 22 de juny de 2021: matriculació
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Llars d'infants públiques i privades subvencionades del municipi:

29/04/2021 i 05/05/2021

Llar d'infants pública La Baldufa: 

C/ Conflent, s/n

93 744 84 11
olesa2@cavallcartro.cat

https://www.cavallcartro.cat/escoles/llip-la-baldufa/

https://www.cavallcartro.cat/escoles/llip-la-baldufa/2021/04/12/video-portes-obertes-llip-la-baldufa/

 

27/04/2021 i 04/05/2021

Llar d'infants pública Taitom: 

Av. Francesc Macià, 191

93 778 47 62 
olesa@cavallcartro.cat

https://www.cavallcartro.cat/escoles/llip-taitom/

https://www.cavallcartro.cat/escoles/llip-taitom/2021/04/15/video-de-portes-obertes-llip-taitom/

 

28/04/2021 i 06/05/2021 

Llar d'infants Escolàpies: (privada subvencionada)

C/ Santa Paula Montal, 6

93 778 02 96
llarinfants@escolapiesolesa.org

https://escolapiesolesa.org/

 

26/04/2021 i 07/05/2021 

Escola Bressol Roda-Roda:(privada subvencionada)

Av. Francesc Macià, 31

93 778 74 49
rodaroda@rodaroda.cat

http://www.rodaroda.cat/

https://youtu.be/Gk6yJSgJbRk

 

Tota la informació relativa al calendari la podeu descarregar a l'apartat d'Ensenyament del web municipal i al del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya