01/12/23

L'Ajuntament d'Olesa aprova un pressupost de gairebé 28 milions d'euros per al 2024

El pressupost previst per a l'any vinent és de 27.877.120 €, dels quals 1.708.600 € es destinaran a inversions

Image
Ple de Pressupostos 2024

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat el pressupost municipal per al 2024, que ascendeix a 27. 877.1203 €, dels quals 1.708.600 € es destinaran a inversions. El pressupost s’ha incrementat  2.724.017 € respecte el de 2023, amb l’objectiu de cobrir tots els serveis que s’ofereixen a la ciutadania.

Des del govern municipal, integrat per Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa, s’ha destacat que “aquest pressupost té com a objectiu treballar amb una gestió responsable, transversal, transparent i propera, que doni resposta a les necessitats de la ciutadania, a fi de garantir uns serveis públics d’excel·lència sota criteris d’igualtat i cohesió social”, segons va destacar l’alcalde, Jordi Parent, durant el Ple extraordinari celebrat dijous al vespre. Per a l’alcalde, “són uns pressupostos basats en una gestió municipal eficient i eficaç que controla la despesa pública, que es regeix per l’equilibri pressupostari i que millora els serveis municipals i l’atenció a les necessitats de la ciutadania, especialment dels més vulnerables”.

                            

Audio file

En l’apartat d’ingressos, el pressupost preveu un increment per la pujada prevista de diferents taxes, a fi d’equiparar-les als costos dels serveis corresponents i l’increment de la recaptació en l’IBI. També es preveu un augment del que rep l’ajuntament d’Olesa en concepte de participació en els ingressos de l’estat.

Pel que fa a les despeses, des de l’equip de govern s’ha destacat que, el del 2024, ha estat un pressupost “molt complicat d’elaborar”, donat que s’ha hagut d’equilibrar més d’1,5 milions d’euros de diferència entre la despesa i els ingressos previstos, a causa de l’increment en les retribucions de personal, l’augment de la càrrega financera o la pujada del cost dels subministraments.

El regidor d’Hisenda, Jordi Martínez, va ser l’encarregat d’explicar i detallar el pressupost municipal, i va afirmat que “han estat difícils de quadrar donat la manca de finançament que pateixen els ajuntaments i l’augment de les despeses per l’increment dels preus dels subministraments o el nou contracte de recollida d’escombraries, entre d’altres, que ha fet augmentar molt la despesa respecte l’any anterior”. Martínez va destacar que “podem cobrir aquestes despeses i continuar mantenint tots els serveis que donem a la ciutadania gràcies a l’aprovació de les ordenances; sense la seva aprovació hauríem hagut de retallar el pressupost en gairebé 1 milió d’euros”. Per aquesta raó va donar les gràcies a la ciutadania, que amb els seus impostos possibilita que es cobreixi el 60% del pressupost.

Audio file

Aquesta és la previsió d’ingressos de l’Ajuntament d’Olesa per al 2024:

Pel que fa a la despesa, la partida més important es destina a béns i serveis (capítol 2), que ascendeix a 12.037.635 €, i que té una pujada de 927.095 € respecte l’any anterior. L’increment es fa per fer front al nou contracte de neteja i recollida d’escombraries que entrarà en vigor al setembre del 2024 (350.000 €); la previsió a l’alça de la partida de subministraments (250.000€); l’ampliació de dues aules a les llars d’infants municipals (150.00 €), i uns 180.000 € més per l’ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).

La segona partida més gran és la de Personal (capítol 1), amb 10.575.210 €, per  l’actualització de sous dels treballadors municipals, noves incorporacions i la voluntat de mantenir el projecte organitzatiu al voltat de la digitalització de la gestió municipal, la transparència i la tecnificació del personal. 

Previsió de despeses de l’Ajuntament d’Olesa per al 2024:

Al Ple d’aquest dijous, un cop feta la introducció general, els regidors i regidores de l’equip de govern van exposar les principals línies del pressupost de cada àrea.

El regidor Jordi Martínez va explicar la despesa prevista per al 2024 a les seves àrees: a Mobilitat (dotada amb 218.000€) la principal despesa és per al bus urbà (150.000 €) i a Seguretat Ciutadana (dotada amb 224.000 €), les principals són despeses per al renting de la flota de vehicles (73.000 €) i el contracte de la grua (35.000 €). 

Benestar Social és una de les àrees que té més inversió, en la línia dels darrers anys. Aquest departament està dotat amb 1.726.854 €. Martínez va destacar els esforços per dotar un pressupost que permeti “no haver de reduir serveis”. Els principals imports són per al Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) (dotat amb 776.000 €, 50.000 € més que l’any anterior); el servei de teleassistència (71.000 €);  els serveis del Centre Obert, teràpia familiar, Mediació, Caballbaix i Treball Comunitari (132.000 €). També destaca la partida destinada a ajuts socials per a alimentació, habitatge, transport i subministraments (300.000 €).

Audio file

La regidora Anna Valero va detallar el pressupost d’Atenció Ciutadana i Educació i Infància. Per a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) es destinen 3.104 € per a les llicències del gestor de torn i altres imprevistos com material d'oficina. Valero va avançar que, a partir de gener, l’OAC s’acostarà als barris, a les seus de les associacions de veïns per facilitar les gestions a les persones amb dificultats de desplaçament. Pel que fa a Educació i Infància, l’import ascendeix a una mica més d’1 milió d’euros, i hi destaca la dotació per a les llars d’infants municipals Taitom i La Baldufa (a la que es destina el 90% del pressupost del departament) i el 10% restant és per a les activitats educatives que s’organitzen ( 6.000 €), entre d'altres.

Audio file

Al seu torn, el regidor Xavier Rota, va detallar que, en matèria de  Memòria Històrica, la dotació es destina, principalment, a la tasca de gestió documental de l’Arxiu municipal, activitats (2.500 €), els Premis de Recerca Vila d’Olesa (5.000 €), i a continuar treballant en la digitalització de documents (4.700 €). 

Rota va destacar la creació de la nova Regidoria de Patrimoni i Turisme, que recull tota la feina transversal feta fins ara per les regidories de Cultura, Turisme, Promoció Econòmica, Urbanisme i Espai Públic. Destaca la partida destinada a la promoció del Centre Cultural Cal Puigjaner i a productes turístics. També es destinen 12.000 € per contractes i quotes i 16.000 € per a la realització d’activitats. 

Audio file

Ferran Cerdeira va detallar que, pel que fa a la Regidoria de Festes, es manté el pressupost de l’any anterior de 169.271€, del qual va destacar els 15.000 € destinats a subvencions a les associacions de veïns per a les festes majors de barri; 60.000 € per pagar cànons de l’SGAE, sonoritzacions, seguretat, ambulàncies i lavabos, entre d’altres, i 45.000 € per a la contractació d’artistes per a la Festa Major.

Cerdeira també va destacar la creació de la nova Regidoria d’Aigua i Energia que compta amb un import de 1.224.650€, concretament 1.159.650 € per pagar subministraments dels equipaments municipals (782.500 € en electricitat, 123.550 € en aigua i  253.600 € en gas); 15.000 € per al programari de gestió i aplicatius informàtics i 50.000 € per a estudis diversos en matèria energètica, el desenvolupament de projectes com la instal·lació de plaques fotovoltaiques o la implantació de la comunitat energètica.

Audio file

La regidora Emma Duran va explicar les dotacions per als Departaments de Cultura i de Participació Ciutadana per al proper any. Participació Ciutadana està dotada amb  27.734 €, que es destinen al lloguer de locals que es cedeixen a entitats o el lloguer de carpes. Respecte a Cultura, la regidora va incidir en els 108.450 € destinats a subvencions i els 42.048 € per a la programació cultural de Santa Oliva i Festa Major, entre d’altres. La regidora va dir que la prioritat serà “vetllar i estimular la programació cultural que fan les entitats i també promoure la cultura tradicional, així com estimular un teixit associatiu viu i actiu”. 

Audio file

Un dels imports més significatius del pressupost per al 2024 és el de Medi Ambient, que és de 4.016.700 €. En matèria de residus, el regidor Ivan Carreira va explicar que hi ha una pujada del 15% respecte l’any anterior. La partida és de 3.600.240 € per al servei de tractament i gestió de residus, així com per a l’entrada en funcionament del nou contracte del servei de neteja i recollida d’escombraries, que inclourà novetats com els nous models de contenidors, la recollida porta a porta, el servei de poda a demanda o el de recollida de voluminosos.

Audio file

Per la seva banda, el regidor Santi Gallardo va detallar les partides dels Departaments del TIC, Qualitat i Innovació i Mitjans de Comunicació. El TIC té una dotació de 210.000€ per al manteniment d’equips i aplicatius informàtics; Qualitat i Innovació preveu una partida de 47.000 € per al manteniment del gestor d’expedients i per continuar treballant en projectes com la signatura biomètrica, i Mitjans de Comunicació, un import de 125.000 €, en què destaca els 75.000 € per la licitació del nou contracte de disseny, impressió i repartiment de cartelleria i productes gràfics municipals.

Audio file

El regidor de Promoció Econòmica, Domènec Paloma, va detallar el pressupost del seu departament, que és de 189.544 €. S’hi destinen 18.600 € per a cursos d’ocupació; 54.580 € per al foment de la indústria; 58.500 € per a l’impuls del comerç i subvencions a associacions; 39.539 € per a potenciar mercats, i 16.125€ per al servei de d’atenció al consumidor que es dona a la ciutadania.

Audio file

La regidora Laia Montes va explicat que Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ té una partida per al 2024 de 45.211 €. Segons la regidora, el proper any “es rebaixa la despesa del capítol 2 de despesa corrent per destinar aquests diners a la contractació de personal”, ja que l’objectiu és consolidar el SIAD i el SAI “per tal que tinguin unes referents estables que puguin generar polítiques públiques efectives”. A més, va dir Montes, “els perfils que s’incorporen són diversos i contribueixen a l’objectiu de desestigmatitzar la violència masclista, enfortint un SIAD que abordi la violència masclista més enllà de l’àmbit de la parella i que compti amb perfils professionals pel que fa a l’equitat en els treballs a les polítiques LGTBIQ+, i també amb una psicòloga que formi part del teixit tècnic del departament”.

Pel que fa a les altres regidories que dirigeix Laia Montes, Polítiques Migratòries, Antiracisme i Cooperació es dota amb 47.599 € i Joventut amb 121.534 €.

Audio file

El pressupost destinat a Espai Públic és un dels més grans del pressupost per al 2024. Així ho va recordar el regidor responsable de l’àrea, Raül Asensio, que va detallar que la regidoria es dota amb 2.150.000 €, dels quals “el 80% es destina a contractes de manteniment de la ciutat, ja que l’objectiu és aconseguir el màxim de contractes”.

Audio file

Pel que fa a Esports, que dirigeix l’alcalde, Jordi Parent, destaquen les partides destinades a subvencions a entitats (75.500 €) i la que es destina a despeses pel contracte de monitors, socorristes i taquillers d’estiu, i monitors de natació i socorristes de la piscina d’hivern (amb 301.000 €), segons va detallar Parent.

Audio file

Finalment, Marc Serradó va explicar les partides destinades a Habitatge, dotada amb 159.979 € que es destinen a la borsa d’habitatge social, assessorament i a ajuts a famílies per al pagament d’habitatge i obres de rehabilitació. 

Serradó va destacar “l’aposta forta” que fa l’equip de govern tripartit en polítiques d’habitatge, ja que ha incrementat aquesta partida en 159.000 € “quan la mitjana dels darrers anys era de 60.000”, amb l’objectiu de mobilitzar els habitatges buits al municipi i ajudar a les famílies amb el pagament i rehabilitació dels immobles.

Audio file

En matèria de Salut Pública es destinen 202.185 € per cursos de salut, control de salut alimentària, sanitat ambiental i promoció de la salut. Finalment, per a Planejament i Urbanisme hi ha una partida de 181.150 € per a l’execució de diferents obres i encàrrec de projectes.

Després d’explicar els imports i actuacions de les diferents regidories, Marc Serradó també va detallat les inversions previstes per al 2024, que ascendeixen a 1.708.600 €.

Entre les inversions destaca la reforma i condicionament de l’edifici de l’Escorxador (600.000 €); la partida destinada a arranjar la fuita d’aigua al vas de la piscina municipal d’estiu (150.000 €); l’import per a la reposició d’edificis i construccions (125.000 €); 100.000 € per a la implantació d’energies renovables a diferents equipaments, i 40.000 € per a fer obres de millora en eficiència energètica. També destaquen 95.000 € per a la rehabilitació d’habitatges.  

Principals inversions del 2024:

GEST. I PLANEJ. URBANÍSTIC-ESCORXADOR600.000€
GEST. I PLANEJ. URBANÍSTIC-PISCINES150.000€
ESPAI PÚBLIC-INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCCIONS125.000€
AIGUA I ENERGIA- IMPLANTACIÓ ENERGIES RENOVABLES EQUIPAMENTS100.000€
HABITATGE - REHABILITACIÓ D'HABITATGES95.000€
ESPAI PÚBLIC-MAQ. INSTAL. I UTILLATGE EDIFIC. ÚS MULTIPLE90.000€
ESPAI PÚBLIC - ASFALTAT DE CARRERS75.000€
SERV. TIC - APLICACIONS INFORMÀTIQUES70.000€
ESPAI PÚBLIC-ADAPTACIÓ VORERES I MILLORES ESPAI D'ÚS GENERAL50.000€
ESPAI PÚBLIC - REPOSICIÓ DE PARCS I JARDINS50.000€
AIGUA I ENERGIA-OBRES MILLORA EFICIÈNCIA ENERG. EQUIPAMENTS40.000€
GEST. I PLANEJ. URBANÍSTIC - PLAÇA DEL COMEDIANTS40.000€

Per acabar l’explicació del pressupost municipal per al 2024, l’alcalde Jordi Parent va concloure que “és el reflex col·lectiu de la voluntat política d’aquest govern, que ha presentat un pressupost responsable, transversal, transparent i proper, que dona resposta a les necessitats de la ciutadania”

Audio file

Un cop l’equip de govern va finalitzar l’exposició, va començar el debat amb la resta de formacions.

La regidora de Ciutadans, Vanesa Carrasco, va anunciar el vot contrari de la seva formació per estar en contra de que l’increment d’ingressos que té l’ajuntament sigui per l’ augment d’impostos com l’IBI i la taxa d’escombraries, pujada que “han de suportar els ciutadans i que es podia haver evitat reduint d’altres partides”.

Audio file

Per la seva banda, Samuel Rodríguez, d’Olesa Oberta, va criticar que no s’hagués tingut en compte un criteri de progressivitat  en els impostos, i va dir que s’ha de començar a treballar “en la re-municipalització de serveis”. Rodríguez va argumentar que “m’agrada la feina feta en Habitatge, en Educació, el projecte de cooperativa energètica, però votarem un no positiu perquè no s’han tingut en compte les propostes d’Olesa Oberta”

Audio file

Des del Partit Popular, Jesica Fernández, també va manifestar el seu vot negatiu al pressupost de 2024 “perquè estem en contra de pujar impostos” i perquè, va defensar, “les despeses es poden retallar d’altres partides com la que es dedica a personal al departament de LGTBIQ+”. Fernández també es va queixar de la dificultat que va tenir l’oposició per accedir a la documentació del pressupost “que no hem pogut consultar fins a darrera hora”. Aquesta queixa va ser comuna de tots els grups de l’oposició. 

Audio file

Sobre la queixa per la despesa en personal al Departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, la regidora Laia Montes va defensar que  la feina tècnica del departament “és recollir totes les denúncies lgtbifòbiques, la gestió de canvis de nom en processos de transició de gènere, formació als centres docents, assessorament i acompanyament, tasques que pensem són de vital importància”

Audio file

Des del PSC, van dir que les partides de despeses i ingressos eren “una continuïtat del que es venia fent els darrers anys” i que “la pujada d’ordenances és únicament per quadrar el pressupost”, segons va afirmar el regidor Carlos Fernández. En una intervenció compartida amb el seu company Cristian Mesa, també van criticar que “s’hagi fet servir la taxa d’escombraries, que és un tema tant important, amb l’únic l’objectiu de recaptar diners per a quadrar pressupost” va dir Mesa. 

Audio file
Audio file

Després de respondre abastament les consultes i comentaris fets pels grups de l’oposició, l’equip de govern tripartit va tornar a defensar la proposta de pressupost per al 2024. 

En aquest sentit, el 1r tinent d’alcalde, Marc Serradó, va destacar la importància d’aquest pressupost, que va qualificar de “punt d’inflexió” i va dir que “demostra que el govern de coalició té capacitat de treball, d’entesa, de pacte i que som capaços de tirar endavant projectes de govern amb solvència i blindar els serveis públics”.

Audio file

L’alcalde, Jordi Parent, va cloure el debat plenari dels pressupostos destacant tota la feina transversal que s’havia fet i agraint la feina a tècnics i membres de la corporació. 

Audio file

El pressupost de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per al 2024 es va aprovar al Ple extraordinari celebrat aquest dijous amb 12 vots a favor de l’equip de govern (6 BO-CUP, 4 ERC i 2 Junts per Olesa); 8 vots en contra (6 PSC, 1 Olesa Oberta i 1 PP) i 1 abstenció de Ciutadans.

Altres punts del Ple 

A la sessió plenària d’aquest dijous també es van aprovar altres punts com ara la relació de llocs de treball per a l’any 2024, amb 12 vots a favor de l’equip de govern (6 BO-CUP), 4 ERC i 2 Junts per Olesa; 8 abstencions (6 del PSC, 1 Olesa Oberta i 1 C’s) i 1 vot en contra del Partit Popular.

Modificació de dos impostos i ordenances fiscals

El ple extraordinari de novembre també va aprovar dues noves taxes. La taxa 15.1 relativa a la  prestació dels serveis esportius en instal·lacions esportives municipals. Aquesta nova taxa  preveu noves quotes i bonificacions en funció de la capacitat econòmica.

Un dels punts que va generar debat va ser el de la quota de piscina per a menors de 15 anys. L’equip de govern va explicar que s'ha creat específicament perquè els menors puguin accedir a la piscina, ja que la normativa actual no els permet entrar sols.

Els partits de l’oposició van criticar la complexitat per aplicar les noves taxes, afirmant que podrien generar problemes i tràmits complicats per a la ciutadania. Per la seva banda, des de l’equip de govern es va defensar assegurant que han sigut ben estudiades i coordinades amb els tècnics municipals. 

La segona taxa que es va aprovar va ser la 31 per la utilització privativa i aprofitament de la via pública per part d’empreses explotadores de servei de telefonia mòbil. L’equip de govern va explicar que aquesta taxa ja ha estat implementada en altres municipis i es considera una forma justa d'obtenir recursos de les empreses que obtenen beneficis de l'ús de la via pública. 

Comiat de la regidora de C’s Vanesa Carrasco

Aquest va ser el darrer Ple de la regidora de Ciutadans, Vanesa Carrasco, que va explicar que s’aparta de la política per temes personals i laborals. Carrasco va aprofitar per acomiadar-se de la ciutadania i del consistori agraint l’experiència com a regidora de l’Ajuntament.