Provisió de llocs

Cobertura no definitiva del lloc d'Intervenció

Resolt
11/08/2023
Tipus de personal
Funcionari de carrera d'habilitació de caràcter nacional
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Grau o llicenciatura
Informació addicional

L'Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la necessitat de cobrir temporalment el lloc de treball d’Intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 

1. Descripció del lloc de treball 

Nom del lloc: Intervenció 

Grup d'accés: A1 

Nivell de CD: 28 

Complement específic anual: 35.834,40€

 

Període de presentació d’instàncies: Del 05 al 11 d'agost de 2023 ambdós inclosos.

 

Data de la prova Descripció
Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
04/08/2023 Convocatòria Cobertura no definitiva del lloc d'Intervenció Anunci cobertura no definitiva del lloc d'Intervenció